Strona główna

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna

ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew - siedziba

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000386185

NIP 593-25-26-795

REGON 220620689

Kapitał zakładowy wynosi 25.222.350,00 zł. Kapitał został w całości wpłacony

 

Konto: PKO Bank Polski SA 31 1020 1811 0000 0402 0342 3530


 


SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU