Oddział Pediatryczny

Na Oddziale Pediatrycznym świadczone są usługi w zakresie:

  •      diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego
  •      profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej
  •      w ramach diagnostyki mamy do dyspozycji: pracownie RTG, TK i MRI, USG, gastroskopii, kardiologiczną z możliwością badania całodobowego EKG, ciśnienia tętniczego (Holter EKG, RR), badanie ECHO serca.
    Dysponujemy zapleczem laboratoryjnym z możliwością szerokiej diagnostyki analitycznej, bakteriologicznej i molekularnej.
 
   Oddział posiada 25 łóżek (w tym 3 stanowiska noworodkowe oraz salę intensywnego nadzoru). Dzieci przebywają w salach 1-2 osobowych, połowa sal posiada oddzielny węzeł sanitarny. Oddział wyposażony jest w sprzęt specjalistyczny: nowoczesne pompy infuzyjne, aparaturę monitorującą (kardiomonitory i pulsoksymetry), aparat USG i RTG przyłóżkowe, aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii.
Istnieje możliwość całodobowego pobytu rodzica przy dziecku (z dostępem do kuchni i łazienki oraz korzystanie z foteli lub leżanek).
 

KADRA MEDYCZNA:
Ordynator ? Anna Zielińska
Pielęgniarka Oddziałowa ? Alicja Balbusa

KONTAKT TELEFONICZNY:
Gabinet lekarski ? 58 777-66-41
Gabinet lekarza dyżurnego ? 58 777-66-54
Dyżurka pielęgniarek I ? 58 777 67 44
Izba Przyjęć ? 58 777-67-40
Ordynator ? 58 777-65-55
Sekretariat ? 58 777 66 52

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU