Rehabilitacja Środowiskowa

Rehabilitacja domowa (środowiskowa) skierowana jest do osób, które ze względu na stopień niepełnosprawności nie mogą dotrzeć do placówek lecznictwa ambulatoryjnego świadczymy usługi w trybie rehabilitacji domowej.
 
Rehabilitacja domowa obejmuje chorych z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:
  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu – do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego •uszkodzeniem rdzenia kręgowego – do 12 miesięcy od uszkodzenia
  • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, rdzeniowy zanik mięśni, przewlekłe zespoły piramidowe itp.)
  • choroba zwyrodnieniowa stawów po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 3 m-cy po operacji)
  • stany po urazach kończyn dolnych
   
Kierując chorego na nasz Oddział uprzejmie prosimy o wypełnienie dołączonego wniosku:
 
Wnioski prosimy kierować na nasz oddział:
 – pocztą
– faksem pod numer (058) 531-30-72
– do sekretariatu pn.-pt. 8.00-14.00 tel. 058-531-33-19
 

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU