Projekty Unijne

 


2024-04-10

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna przystąpiła do realizacja zadania polegającego na: „Przebudowie, remoncie i dociepleniu budynku szpitalnego w Tczewie przy ul. Paderewskiego 11 ”.

2023-11-30

Zakup urządzeń robotycznych do rehabilitacji kończyn dolnych

2023-11-29

Przebudowa i rozbudowa budynku szpitalnego - Oddział Rehabilitacji przy ul. 1 Maja w Tczewie o dźwig osobowy

2023-04-14

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego

2021-07-05

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

2021-06-22

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy w 2020 r.

2021-06-30

Projekt na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19

2021-06-22

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów ? mammografy w 2020 r.

2021-06-22

 

 

2021-06-22

Zakup ambulansu i środków do dezynfekcji w celu wsparcia Zespołu Ratownictwa Medycznego w Tczewie w ramach realizowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych

2020-12-17

Projekt WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO dofinansowany z Funduszy Europejskich  p.n. ?Pomorskie S.O.S"

2020-11-13

Projekt grantowy

2020-09-10

Dofinansowanie projektu na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID 19

2018-03-28

Rozwój systemów informatycznych Szpitali Tczewskich S.A. w celu poprawy funkcjonowania jednostek systemu ochrony zdrowia w powiecie tczewskim 

2017-03-14
Dofinansowanie do projektu modernizacji systemu informatycznego.

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU