Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologii I stopnia referencyjności
funkcjonuje w systemie rooming-in, co oznacza, że matka jest z dzieckiem przez cały czas pobytu w oddziale, karmi je, nawiązuje z nim kontakt emocjonalny i czynnie uczestniczy w jego pielęgnacji. 
Oddział liczy 25 łóżeczek, w tym 3 inkubatory zamknięte i 3 stanowiska resuscytacyjne (inkubatory otwarte). 
Odział wyposażony jest w standardowy, nowoczesny sprzęt medyczny (kardiomonitor, pulsoksymetry, lampy do fototerapii, pompy infuzyjne, respirator i n-CPAP).


W Oddziale Neonatologii zapewniamy:
  • opiekę lekarską i pielęgniarską nad noworodkami i ich matkami przez wykwalifikowany personel medyczny, od momentu narodzin do dnia wypisu,
  • promocję karmienia naturalnego i porady laktacyjne - całodobowo w trakcie pobytu na oddziale, a po wypisie porady telefoniczne,
  • wykonanie szczepień obowiązkowych przeciwko BCG i przeciwko WZW B, testów przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy i mukowiscydozy, badań przesiewowych słychu, koniecznych badań laboratoryjnych i bakteriologicznych, podstawową diagnostykę obrazową,
  • w ramach I stopnia referencyjności hospitalizujemy dzieci wymagające leczenia niewydolności oddechowej (wcześniaki i noworodki donoszone), leczymy żółtaczki noworodkowe, zakażenia wewnątrzmaciczne,
  • w przypadku patologii noworodka wymagającej specjalistycznej diagnostyki i leczenia dziecko przenoszone jest do ośrodka o wyższym stopniu referencyjności,
  • w ramach promocji zdrowia przeprowadzana jest rozmowa informacyjna lekarza z matką lub z rodzicami na temat stanu zdrowia i pielęgnacji noworodka oraz naturalnego karmienia piersią oraz przeprowadzany jest pokaz kąpieli i pielęgnacji pępka noworodka.

PERSONEL MEDYCZNY:

Ordynator: Piotr Łazarski
Pielęgniarka koordynująca: Danuta Mazurek


KONTAKT TELEFONICZNY:
dyżurka pielęgniarek ? 58 777-67-35
gabinet lekarski ? 58 777-66-11

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU