Prawa pacjenta

Pacjenci przyjmowani są do szpitala w trybie nagłym lub planowym.

Nagłe przyjęcie do szpitala odbywa się bez skierowania.
Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie z listą oczekujących na przyjęcie do szpitala i ustaloną datą planowanego przyjęcia oraz nazwą oddziału.
W przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego zaistniałych przeciwwskazań do planowego przyjęcia pacjenta na dany oddział, lekarz dyżurny tego oddziału ustala datę kolejnego planowego przyjęcia.

 

PRAKTYCZNE  INFORMACJE  DLA  PACJENTÓW

 1. Zgłaszający się do izby przyjęć powinien posiadać:

  • skierowanie na dany oddział,

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 2. Osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego na terenie RP, mogą skorzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem .

 3. O ile stan zdrowia na to pozwala - pacjent powinien podpisać przy przyjęciu zgodę na leczenie szpitalne oraz proponowane zabiegi.

 4. Wskazane jest posiadanie własnych przyborów toaletowych - ręczniki, mydło, szampon, pastę i szczoteczkę do zębów, grzebień, maszynkę do golenia itp.

 5. Można zgłosić się z obuwiem domowym i szlafrokiem.

 6. Odzież osobista przechowywana jest w magazynie. Za pieniądze i przedmioty wartościowe zatrzymane przez pacjenta - szpital nie odpowiada. Można je złożyć w depozycie i otrzymać za pokwitowaniem w dniu wypisu.

 7. Po przyjęciu do szpitala pacjent ma do dyspozycji poza łóżkiem szafkę przyłóżkową.

 8. Obłożnie chorym pomaga przy karmieniu personel oddziału.

 9. Na każdym oddziale są węzły sanitarne i łazienki, gdzie pacjenci samodzielnie poruszający się mogą dokonać toalety.

 10. Czynności pielęgnacyjne i toaletę przy obłożnie chorych wykonują opiekunowie medyczni i/lub pielęgniarki.

 11. Postępowanie diagnostyczne, leczenie i sposób oraz rodzaj żywienia ustalony jest indywidualnie dla każdego pacjenta.

 12. Godziny wydawania głównych posiłków są następujące:

śniadanie 8.00 - 9.00
obiad 12.00 - 13.30
kolacja 17.00 - 18.00
 1. Możliwe jest codzienne odwiedzanie pacjenta w godzinach:


 2. Oddział Chirurgii ogólnej 15:00 - 17:00
  Chirurgia pooperacyjna 15:00 - 17:00
  ginekologiczno-położniczy 15:00 - 18:00
  OIT 16:00 - 18:00
  oddział pediatryczny 14:00 - 16:00
  o/ rehabilitacyjny dni powsz. 16:00 - 18:00
  dni wolne i święta 13:00 - 18:00
  o/ hospicjum 15:30 - 17:30
  ZOL 15:30 - 17:30

 3. Na sali chorych pacjenta mogą jednocześnie przebywać dwie osoby, w tym również dzieci powyżej 10 roku życia.

 4. Za zgodą: ordynatora lub lekarza dyżurnego oddziału odwiedziny mogą odbywać się poza wyznaczonymi godzinami.

 5. Po uzgodnieniu z lekarzem lub pielęgniarką pacjenci mogą przebywać wraz z osobami towarzyszącymi na terenie Szpitala przy budynku oddziału.

 6. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno - epidemiologicznymi, porządkowymi oraz ze względu na stan zdrowia pacjentów odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone.

 7. Wypis ze szpitala następuje, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu.

 8. Wypis może nastąpić również na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela, a także jeżeli pacjent w sposób rażący narusza porządek, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia.

 9. Przy wyjściu ze szpitala pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą rozpoznanie choroby i wyniki badań oraz dane o leczeniu i dalsze zalecenia co do postępowania i trybu życia.

 10. Wypis ze szpitala należy odebrać w sekretariacie oddziału.

 11. Odzież oraz oddane w depozyt pieniądze i rzeczy wartościowe pacjent otrzymuje po przedstawieniu pokwitowania

 

 

Pełnomocnik ds. praw pacjenta: Danuta Kowalska. 

Tel. 58 777 66 73 E-mail: kowalska.danuta@szpitaletczewskiesa.pl

Wszelki skargi i wnioski można składać osobiście od poniedziałku do piątku,

w godzinach 08:00-14:30


Prawa pacjenta w aktach prawnych

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU