Pracownia Endoskopowa

Pracownia badań endoskopowych znajdują się: przy ul. 30-go Stycznia 57/58, Tczew, tel.: 58 777-67-49

Zakres badań pracowni endoskopowej:

Sigmoidoskopia
Sigmoidoskopia z wycinkiem (uwzględnione badanie histopatologiczne)
Gastroskopia diagnostyczna
Gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu ureazowego na obecność Helicobacter pylori
Gastroskopia diagnostyczna z biopsją ( uwzględnione badanie histopatologiczne) i test ureazowy
Gastroskopia z założeniem sondy
Kolonoskopia diagnostyczna
Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnione badanie histopatologiczne)
Kolonoskopia z polipektomią (uwzględnione badanie histopatologiczne) ? 3 polipy wielkości do 10 mm
ERCP
Tamowanie krwawień z polipów.
Zakładanie sondy żywieniowej PEG
Opaskowanie żylaków przełyku.
 

ENDOSKOPIA – krótki opis badania

Pod tym pojęciem kryje się technika diagnostyczno - terapeutyczna służąca do obrazowania wnętrza ludzkiego organizmu, przeprowadzania drobnych zabiegów oraz pobierania materiału do badań histopatologicznych. Do tego typu zabiegów wykorzystuje się specjalne urządzenie – endoskop. Endoskop wyposażony jest w źródło światła oraz kamerę pozwalająca na rejestrowanie i przekazywanie w czasie rzeczywistym obrazu z badanego odcinka przewodu pokarmowego. Obraz wyświetlany jest na monitorze w odpowiednim powiększeniu. Endoskop posiada również tor pozwalający na wprowadzenie do badanego miejsca narzędzia, którym wykonać można drobne zabiegi, np. polipektomię lub pobrać materiał do badań. Nazwa badania endoskopowego uzależniona jest od odcinka przewodu pokarmowego, który ma być badany i wyróżniamy między innymi:

Gastroduodenoskopię:badanie, które polega na wprowadzeniu specjalnego wziernika (gastroskopu) przez jamę ustną do przełyku, a następnie do żołądka i dwunastnicy. Celem zabiegu jest optyczna ocena śluzówki tej części przewodu pokarmowego oraz jeśli istnieje potrzeba - pobranie wycinków do badania mikroskopowego ze znalezionych tam zmian, opanowanie krwawienia lub usunięcie polipa za pomocą pętli diatermicznej (tylko w warunkach szpitalnych).

Kolonoskopię: badanie endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego, które polega na
wprowadzeniu przez odbyt specjalnego wziernika zakończonego kamerą i oglądaniu wnętrza jelita grubego. Do tego celu służy giętki instrument zwany kolonoskopem o długości od 130 do 200 cm. Celem badania jest optyczna ocena śluzówki jelita oraz, jeśli jest taka potrzeba, pobieranie wycinków błony śluzowej jelita grubego do badańhistopatologicznych, a także wykonywanie drobnych zabiegów, np. usuwanie pojedynczych polipów.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA ENDOSKOPOWEGO

Przygotowanie jest zależne od typu badania endoskopowego, jakiemu pacjent ma być poddany. Są jednak zasady uniwersalne dotyczące wszystkich rodzajów badań:

·Pacjent musi pozostać na czczo co najmniej 6 godzin przed przeprowadzeniem badania endoskopowego. Badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (kolonoskopia) wymaga również oczyszczenia jelit z resztek jedzenia za pomocą środków przeczyszczających (schemat stosowania środków przeczyszczających do pobrania w oddzielnym pliku).

·Osoby chorujące na nadciśnienie i choroby serca poranne leki stałe przyjmują o godz. 6°°, popijając niewielką ilością wody.

·Pacjent musi posiadać wynik morfologii krwi z ostatnich 3 miesięcy.

·Osoby przyjmujące leki przeciwkrzepliwe powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym możliwość ich odstawienia lub zmianą na inne. Jest to istotne ze względu na możliwość wystąpienia krwawienia po interwencji zabiegowej lub pobraniu fragmentów błony śluzowej do badania histopatologicznego.

·Osoby chorujące na cukrzycę konsultują schemat przygotowania do badania ze swoim diabetologiem.

·Jeśli pacjent jest uczulony na jakiekolwiek leki musi o tym poinformować lekarza przed badaniem oraz umieścić taką informację w ankiecie wywiadu przed podpisaniem zgody na badanie.

·Pacjent wyraża świadomą zgodę na wykonanie badania endoskopowego.

PRZYGOTOWANIE DO WYKONANIAZNIECZULENIA OGÓLNEGO (procedura komercyjna)

·Na badanie w znieczuleniu pacjent przychodzi z osobą towarzyszącą.

·Pacjent pozostaje na czczo co najmniej 6 godzin przed znieczuleniem.

·Lekarz anestezjolog przeprowadza wywiad z pacjentem, zapoznaje się z dokumentacją medyczną dostarczoną przez pacjenta oraz ocenia jego stan zdrowia i podejmuje decyzję o możliwości wykonania znieczulenia ogólnego.

·Osoby ze stwierdzoną chorobą tarczycy powinny posiadać aktualny wynik poziomu TSH w surowicy krwi

(z ostatnich 3 miesięcy), który do znieczulenia musi być w normie.

·Pacjent wyraża pisemną zgodę na wykonanie znieczulenia ogólnego.

·Przed badaniem założone zostaje wkłucie do żyły obwodowej w celu podania leków. W czasie badania monitoruje się podstawowe parametry życiowe u pacjenta.

·Po zakończeniu badania pacjent pozostaje pod nadzorem pielęgniarki do 1 godziny, do czasu uzyskania kontaktu słowno -logicznego.

·Po zabiegu w znieczuleniu pacjent nie może prowadzić samochodu, wraca do domu w asyście osoby towarzyszącej.


 Przygotowanie do kolonoskopii   PDF
 Zgoda gastroduodenoskopia PDF
 Zgoda kolonoskopia PDF


SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU