Rehabilitacja Stacjonarna


   Oddział położony jest w centrum miasta, w pięknym, rozległym parku. Atrakcyjna lokalizacja, nieopodal Wisły, wyremontowane pomieszczenia oraz specjalistyczny sprzęt zapewnienią Państwu kompleksowe i profesjonalne leczenie. Zatrudniony personel to pracownicy doskonale przygotowani do świadczenia usług medycznych odznaczający się serdecznością, życzliwością i rzetelnością. Posiadają pełne kwalifikacje, są oddani pracy, ambitni, nie unikają nowych wyzwań. Wspólnym wysiłkiem dążymy do zaoferowania Państwu świadczeń na wysokim poziomie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Oddział dysponuje nowoczesnym sprzętem i wykonywane są tutaj zabiegi z zakresu:
 
ELEKTROLECZNICTWO
  • galwanizacja - wykorzystywana w leczeniu nerwobólów, przewlekłych zespołów bólowych, choroby zwyrodnieniowej, dyskopatii, porażeń wiotkich, zaburzenia krążenia obwodowego, utrudnionego zrostu po złamaniu;
  • jonoforeza - zabieg wprowadzenia leku do tkanek za pomocą pola elektrycznego; stosowany w chorobach reumatycznych, zwyrodnieniowych, stanach pourazowych, rwie kulszowej, stanach zapalnych;
  • prądy diadynamiczne - o działaniu znieczulającym, wykorzystywane w chorobach zwyrodnieniowych, reumatycznych, zespole Sudecka, do stymulacji mięśni przy ich zaniku z unieruchomienia;
  • prądy interferencyjne - wpływają na poprawę ukrwienia i działają przeciwbólowo.
 
ŚWIATŁOLECZNICTWO
- solux; - bioptron; - laser - nowoczesny zabieg wykorzystywany w leczeniu chorób reumatycznych, stanów pourazowych, schorzeń dermatologicznych (owrzodzenia troficzne podudzi), stomatologicznych i ortopedycznych (chondromalacja, przedłużony zrost kości).
   
POLE MAGNETYCZNE
  • terapuls - aparat wytwarzający impulsowe pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości wywołuąc efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny; przyspiesza wchłanianie krwiaków i obrzęków w stanch, w których przeciwwskazane jest dzaiłanie ciepła;
  • magner - aparat wytwarzający pole magnetyczne małej częstotliwości o bardzo szerokim zastosowaniu w zaburzeniach trofiki (odleżyny, owrzodzenie żylne, stopy cukrzycowe), w celu obniżenia napięcia mięśni, wzmożenia procesów uwapnienia, przeciwbólowo, przy przewlekłych stanach zapalnych narządów miąższowych.
 
 ULTRADŹWIĘKI
- nowoczesny zabieg o efekcie przeciwbólowym, obniżającym napięcie mięśni (szczególnie przy bólach krzyża).
   
KRIOTERAPIA
- zabieg z udziałem CO2 w temperaturze -78°C, który dzięki zmniejszeniu szybkości przewodnictwa nerwowego i podwyższeniu progu bólu jest szczególnie przydatny w zaostrzeniu chorób reumatycznych, przy wzmożonym napięciu mięśni, stosowany przed ćwiczeniami.
   
KINEZYTERAPIA - pełen zestaw ćwiczeń.
   
MASAŻE: - częściowe; - całkowite.
 
HYDROTERAPIA:
Wirówka kończyn górnych i dolnych. Zabiegi te obejmują pacjentów szpitalnych, z poradni rehabilitacyjnej jak i prywatnych. Leczenie uzupełniające oferujemy w ramach profesjonalnej terapii zajęciowej, spotkań z psychologiem oraz ćwiczeń prowadzonych przez logopedę.
 
   
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału stacjonarnego
 
Rehabilitacji tej podlegają pacjenci, którzy nie są w stanie korzystać ze świadczeń ambulatoryjnych lub w trybie oddziału dziennego i wymagają całodobowego nadzoru. Pacjent zgłasza się na oddział z wynikami badań potwierdzającymi rozpoznanie.

Rehabilitacja neurologiczna wczesna – kwalifikują się chorzy do 3 m-cy od ostrego incydentu mózgowego, urazu lub zabiegu operacyjnego OUN. Kierują lekarze oddziałów neurologicznych, neurochirurgicznych, urazowo-ortopedycznych, intensywnej terapii, wewnętrznych, w wyjątkowych przypadkach lekarze poradni neurologicznych
 
Wtórna rehabilitacja neurologiczna – leczenie chorych, którzy nie kwalifikują się już do wczesnej rehabilitacji, a z powodu stanu neurologicznego wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja neurologiczna wczesna ciężkich uszkodzeń CUN (w tym paraplegii i tetraplegi) – kwalifikują się chorzy do 3 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego, urazu lub zabiegu operacyjnego, z 5-tym stopniem w skali Rankina. Przyjęcie chorego do naszego Szpitala następuje bezpośrednio z oddziału kierującego. Kierują lekarze oddziałów neurologicznych, neurochirurgicznych, urazowo-ortopedycznych, intensywnej terapii, wewnętrznych.
 
Wtórna rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń CUN – kwalifikują się chorzy, którzy nie kwalifikują się do wczesnej rehabilitacji ciężkich uszkodzeń CUN, a z powodu dysfunkcji narządu ruchu i/lub stanu neurologicznego (4 i 5 stopień w skali Rankina), wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych.

Kierując chorego na nasz Oddział uprzejmie prosimy o wypełnienie dołączonego wniosku:

 
Wnioski prosimy kierować na nasz oddział:
 – pocztą
– faksem pod numer (058) 531-30-72
– do sekretariatu pn.-pt. 8.00-14.00 tel. 058-531-33-19
 


   

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU