Rehabilitacja Stacjonarna

Skierowanie na Oddział Rehabilitacji wystawia lekarz:

- oddziału chorób zakaźnych
- oddziału neurologicznego
- oddziału intensywnej terapii
- każdego innego oddziału leczącego chorych z Covid - 19
- poradni neurologicznej
- poradni rehabilitacyjnej

Do kwalifikacji Chorego , prócz skierowania, wymagana jest kopia karty leczenia szpitalnego ( jeśli Pacjent był hospitalizowany).
 
Oddział Rehabilitacyjny  Szpitali Tczewskich S.A.  położony  jest przy ul. 1 Maja 2, w centrum miasta Tczewa.

W ramach oddziału realizowana jest kompleksowa obsługa pacjenta w postaci hospitalizacji na oddziałach:
    ? rehabilitacji neurologicznej 
    ? rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Rehabilitacja stacjonarna dedykowana jest pacjentom, którzy nie są w stanie korzystać ze świadczeń ambulatoryjnych lub w trybie oddziału dziennego, wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

Celem realizowanego w Oddziale leczenia  jest poprawa sprawności i samodzielności chorego. 
Terapię prowadzi  interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego wchodzą:
fizjoterapeuci, pielęgniarki, lekarze, neuropsycholodzy, logopedzi, terapeuci zajęciowi. 
Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt,oferuje szerokie spektrum zabiegów  fizjoterapeutycznych 
w zakresie kinezyterapii,fizykoterapii, masażu.

Oddział rehabilitacji neurologicznej przyjmuje pacjentów w następującym trybie:

 1.Rehabilitacja neurologiczna wczesna ? przyjmowani są pacjenci do 30 dni od wypisu z oddziałów: neurologicznego, neurochirurgicznego oraz ortopedycznego i internistycznego - po konsultacji neurologicznej.  
Warunkiem przyjęcia jest obecność u pacjenta deficytu neurologicznego, stabilny stan chorego, współpraca w terapii.

2.Rehabilitacja neurologiczna przewlekła - dotyczy pacjentów , którzy byli hospitalizowani na pobycie
 wczesnym; realizowana jest nie częściej niż 1 raz w roku, niezależnie od miejsca usprawniania.


Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej przyjmuje pacjentów w następującym trybie:
   
       1.Rehabilitacja ogólnoustrojowa - dla pacjentów po leczeniu szpitalnym (operacyjnym lub zachowawczym) chorób narządu ruchu do 6-m-cy od wypisu ze szpitala oraz pacjentów neurologicznych po incydencie mózgowym, w  obrębie rdzenia w ciągu 12 m-cy od leczenia ostrej fazy choroby, którzy nie odbyli wczesnej rehabilitacji neurologicznej.
       
       2.Rehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła - dla pacjentów z chorobą narządu ruchu wymagających pobytu szpitalnego.

PERSONEL ODDZIAŁU:
lek.med. Dorota Janczewska - Ordynator, specjalista Rehabilitacji Medycznej
lek.med. Anna Białecka - Z-ca Ordynator, specjalista Rehabilitacji Medycznej
lek.med. Bartłomiej Flisikowski - specjalista Rehabilitacji Medycznej
lek.med. Małgorzata Radzikowska - Olszewska - specjalista Rehabilitacji Medycznej
lek.med. Sebastian Litwic - specjalista Rehabilitacji Medycznej
lek.med. Katarzyna Mazur ? specjalista Neurologii

mgr Beata Kowalkowska ? Pielęgniarka oddziałowa

mgr Karolina Jank ? Koordynator zespołu fizjoterapeutycznego w zakresie rehabilitacji stacjonarnej
mgr Anna Wróblewska ? Specjalista fizjoterapii

Kontakt : Szpitale Tczewskie S.A.
                ul. 1  Maja 2
                83-110 Tczew 

Telefon /fax: 58 531-30-72- sekretariat (parter)
Centrala: 58 531-33-19
Sekretariat - 58 531-33-19 wew. 184
Dyżurka lekarska - 58 531-33-19 wew. 126
Dyżurka pielęgniarska:  piętro I: 58 531-33-19 wew. 122  
dyżurka pielęgniarska  piętro II : 58 531-33-19 wew. 145


W celu zakwalifikowania pacjenta na Oddział Rehabilitacji należy złożyć w sekretariacie szpitala następujące dokumenty:

1. Skierowanie na oddział rehabilitacji
  a) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej -skierowanie może wystawić: lekarz oddziału neurologicznego,neurochirurgicznego,ortopedycznego,chirurgicznego,chorób zakaźnych,chorób wewnętrznych,rehabilitacji neurologicznej lub lekarz poradni rehabilitacyjnej,neurologicznej,neurochirurgicznej,ortopedycznej,chirurgicznej;
  b) Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej- skierowanie może wystawić: lekarz oddziału neurologicznego,neurochirurgicznego,ortopedycznego,chirurgicznego,chorób zakaźnych,chorób wewnętrznych,reumatologicznego,rehabilitacji lub lekarz poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej,
ortopedycznej,reumatologicznej.

 2. Kartę informacyjną leczenia szpitalnego z ostatniej hospitalizacji lub inny dokument świadczący o nowym zachorowaniu lub zaostrzeniu przewlekłego procesu chorobowego.
 
3.  Aktualne dane kontaktowe -numer telefonu.

Powyższe dokumenty można złożyć osobiści w sekretariacie, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na podany wyżej adres szpitala, przekazać faxem.

 
Uwaga! Wstępne zakwalifikowanie pacjenta na Oddział Rehabilitacji nie jest równoznaczne z przyjęciem pacjenta. Ostateczną kwalifikację przeprowadza lekarz oddziału na Izbie Przyjęć.
  

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU