Opieka nocna i świąteczna

Podstawowa opieka zdrowotna

Na terenie powiatu tczewskiego od 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w dwóch miejscach:

1) Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie, ul. 30-go Stycznia 57/58 (budynek administracji) tel.: 58 777-66-01

2) Szpitale Tczewskie S.A. Gniew, ul. Witosa 10 tel.: 58 535-22-90 wew. 38

 Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest w nagłych przypadkach niestanowiących zagrożenia życia. Świadczona jest:

- w godzinach nocnych od 18.00 do 8.00 w dni powszednie;
- w soboty, niedziele i w inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
Całodobowa opieka medyczna jest to przedłużenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli są Państwo ubezpieczeni, mogą Państwo zgłaszać się o pomoc do dowolnego punktu nocnej opieki bezpłatnie i bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja.

W jakich sytuacjach mogą Państwo skorzystać z nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej?
W ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielana jest pomoc medyczna w przypadku:

nagłego zachorowania,
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzasadniają między innymi:

- zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
- porady lekarskie udzielane:
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
- bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
- bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
- biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
- nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
- zaburzenia psychiczne ( z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej ? wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Co zrobić, jeśli nie są Państwo w stanie samodzielnie udać się do lekarza?
Jeśli po godzinie 18.00 w soboty, niedziele i święta zachorują Państwo i ze względu na stan zdrowia nie będą mogli samodzielnie udać się do miejsca udzielania świadczeń, mogą Państwo zatelefonować i poprosić o przyjazd lekarza lub pielęgniarki do domu.

Czego pacjent nie uzyska w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych?

Pacjenci powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie mają prawa do wszystkich świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i między innymi nie mogą uzyskać:

-wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
-recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
-rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Powyższe świadczenia można uzyskać u lekarza rodzinnego POZ w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00.
Świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej NIE MAJĄ zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, takich jak  m.in.:

- utrata przytomności,
- zaburzenia świadomości,
- drgawki,
- nasilona duszność,
- nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
- nagły ostry ból brzucha,
- ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
- zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
- rozległe oparzenia,
- udar cieplny,
- porażenie prądem
- rozległa rana będąca efektem urazu,
- upadek z dużej wysokości
- gwałtownie postępujący poród.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia konieczne jest użycie numeru telefonu alarmowego Ratownictwa Medycznego  999  lub  112.

 

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU