Oddział Chorób Wewnętrznych


Decyzją Wojewody Pomorskiego Szpitale Tczewskie S.A. od dnia 27.10.2020 przyjmują WYŁĄCZNIE Pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Informacje o stanie zdrowia Pacjentów są udzielane tylko osobom upoważnionym wyłącznie telefonicznie w godzinach  12.00 – 14.00 pod  numerami 58 777 66 95 lub 58 777 66 96.

Możliwość donoszenia rzeczy dla Pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych:
Istnieje możliwość przynoszenia rzeczy dla Pacjentów przebywających na Oddziale Chorób Wewnętrznych CODZIENNIE w godzinach od 14.00 do 17.00. W tych godzinach należy zadzwonić domofonem przy wejściu na Oddział, a następnie udać się KLATKĄ SCHODOWĄ na II piętro (BEZWGLĘDNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z WINDY).
Torby z rzeczami muszą być podpisane Imieniem i Nazwiskiem Pacjenta. Należy je zostawić pod drzwiami Oddziału. Nie czekać na przyjście Personelu.

Możliwość odbierania rzeczy należących do Pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych:

Istnieje możliwość odebrania rzeczy z Oddziału Chorób Wewnętrznych po wcześniejszym     ustaleniu telefonicznym z Pielęgniarkami pod nr 58 777 66 93. Rzeczy są wydawane w     workach i muszą zostać poddane w domu KWARANTANNIE – instrukcja jest dołączona do worka.


KADRA MEDYCZNA:
Ordynator – Małgorzata Grochocińska
e-mail: ordynator.wewnetrzny@szpitaletczewskiesa.pl
Z-ca Ordynatora – Grażyna Tuskowska
Z-ca Ordynatora – Michał Siek
Pielęgniarka koordynująca – Mariola Wysocka-Kul
Pielęgniarka Oddziałowa – Katarzyna Szubert
 
e-mail oddziałowy:  wewnetrzny.lekarski@szpitaletczewskiesa.pl

KONTAKT TELEFONICZNY:
Izba przyjęć – 58 777-66-14
Gabinet lekarski (izba przyjęć) – 58 777-66-90, 
Gabinet lekarski (oddział) – 58 777-66-95, 58 777-66-96
Gabinet lekarski (parter) – 58 777-66-91
Sala Intensywnego Nadzoru – 58 777-66-99
Dyżurka pielęgniarek piętro – 58 777-66-93
Sekretariat – 58 777-66-94
 

Oddział usytuowany jest w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 57/58

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU