Oddział Chorób Wewnętrznych

Ze względu na znaczny wzrost zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych, w tym grypę oraz Covid 19, z dniem 27.12.2022 wstrzymuje się całkowicie odwiedziny w Oddziale Wewnętrznym do dnia 16.01.2023. W indywidualnych przypadkach decyzję o odwiedzinach może podjąć Ordynator oddziału lub lekarz dyżurnyOrdynator
Oddziału Chorób Wewnętrznych
lek.med Małgorzata Grochocińska 

 

Z dniem 15.11.2021 Oddział Chorób Wewnętrznych decyzją Wojewody Pomorskiego został w całości przekształcony w Oddział dla pacjentów COVID 19.

 

Poniżej informacja dotycząca przekazywania rzeczy chorym:

worek z rzeczami pacjenta należy poddać 3-dniowej kwarantannie w odrębnym pomieszczeniu lub pojemniku zamykanym pokrywą;
dostarczanie i odbiór rzeczy dla pacjentów odbywa się wyłącznie klatką schodową w godzinach 14:00 - 17:00.

 

KADRA MEDYCZNA:
Ordynator ? Małgorzata Grochocińska
e-mail: ordynator.wewnetrzny@szpitaletczewskiesa.pl
Z-ca Ordynatora ? Grażyna Tuskowska
Z-ca Ordynatora ? Michał Siek
Pielęgniarka koordynująca ? Mariola Wysocka-Kul
                                                  Mirosława Kinder-Sobiecka
Pielęgniarka Oddziałowa ? Katarzyna Szubert
 
e-mail oddziałowy:  wewnetrzny.lekarski@szpitaletczewskiesa.pl

KONTAKT TELEFONICZNY:
Izba przyjęć ? 58 777-66-14
Gabinet lekarski (izba przyjęć) ? 58 777-66-90, 
Gabinet lekarski (oddział) ? 58 777-66-95, 58 777-66-96
Gabinet lekarski (parter) ? 58 777-66-91
Sala Intensywnego Nadzoru ? 58 777-66-99
Dyżurka pielęgniarek piętro ? 58 777-66-93
Sekretariat ? 58 777-66-94
 

Oddział usytuowany jest w Tczewie przy ul. 30-go Stycznia 57/58

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU