Oddział Chorób Wewnętrznych

   Na Oddziale Chorób Wewnętrznych świadczone są usługi z zakresu:

  • leczenia chorób wewnętrznych,
  • diagnostyki:
  • kardiologicznej (ECHO, Holter, EKG, próby wysiłkowej),
  • diabetologicznej,
  • laboratoryjnej i bakteriologicznej,
  • rentgenowskiej,
  • endoskopowej,
  • korzystania z konsultacji specjalistów innych dziedzin medycyny,
  • profesjonalnej pielęgnacji,
  • rehabilitacji biernej hospitalizowanych pacjentów.
Oddział usytuowany jest w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 57/58

   Podzielony jest na część męską i żeńską. Oddział posiada 65 łóżek. Pacjenci przebywają w salach 3 - 4 łóżkowych.
Miesięcznie hospitalizuje się od 250 - 300 chorych oraz udziela się 350 - 380 porad ambulatoryjnych.
Szczególne miejsce zajmuje 5 łóżkowa sala intensywnego nadzoru kardiologicznego, która wyposażona jest w nowoczesny sprzęt kardiologiczny. W sali tej udziela się pomocy około 100 pacjentom miesięcznie.
Pacjenci objęci są fachową opieką lekarską i troskliwą opieką pielęgniarską.
Istnieje możliwość całodobowego pobytu rodziny przy ciężko chorym.
 
KADRA MEDYCZNA:
Ordynator – Małgorzata Grochocińska
Z-ca Ordynatora – Grażyna Tuskowska
Z-ca Ordynatora – Michał Siek
Pielęgniarka koordynująca – Mariola Wysocka-Kul
Pielęgniarka Oddziałowa – Maria Kapuśniak

KONTAKT TELEFONICZNY:
Izba przyjęć – 58 777-66-14
Gabinet lekarski (izba przyjęć) – 58 777-66-90, 
Gabinet lekarski (oddział) 58 777-66-95, 58 777-66-96
Dyżurka pielęgniarek oddział męski – 58 777-66-92
Dyżurka pielęgniarek oddział damski – 58 777-66-93

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU