Konkursy - Praca


Tytuł postępowania OGŁOSZENIE DOKUMENTY DO POBRANIA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU INFORMACJE DLA OFERENTÓW

2024-06-03 Konkurs na świadczenie usług zdrowotnych obejmujących badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego u pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. wraz z opisem badań oraz wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania ww. badań

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ARKUSZ CENOWY

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

REGULAMIN KONKURSU OFERT

Rzut kondygnacji

UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ - PROJEKT 

 Zarządzenie 11-2024


UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - PROJEKT 

UMOWA - ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH - PROJEKT

WYNIK

SWKO

Odpowiedzi do zapytań

2024-05-13 Ogłoszenie o konkursie nr 1/2024

Ogłoszenie

Formularz

Projekty

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2024-04-12 Konkurs na świadczenie usług zdrowotnych obejmujących badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego u pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. wraz z opisem badań oraz wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania ww. badań 

Ogłoszenie

Umowy-Projekty

Formularz ofertowo-cenowy

Formularz ofertowo-cenowy - korekta

Regulamin Konkursu Ofert

Zarządzenie Zarządu nr 5-2024

Arkusz Cenowy

Badania - wersja edytowalna. PLIK POMOCNICZY

Badania - wersja edytowalna. PLIK POMOCNICZY - KOREKTA

 

 

Wynik

SWKO

SWKO - KOREKTA

Odpowiedzi do zapytań

SPROSTOWANIE

2023-12-13 Ogłoszenie o konkursie nr 4/2023

Ogłoszenie

Formularz

Projekty

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2023-11-30 Ogłoszenie o konkursie na poddzierżawę spalarni odpadów niebezpiecznych

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wynik

Zarządzenie

Zarządzenie

2023-11-15 Ogłoszenie o konkursie na poddzierżawę spalarni odpadów niebezpiecznych

Ogłoszenie - Sprostowanie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE  - SPROSTOWANIE

UMOWA - SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

UMOWA

Unieważnienie


ODPOWIEDZI DO ZAPYTAŃ

SPROSTOWANIE

ZARZĄDZENIE ZARZĄDU NR 45/2023

 

 

2023-10-13 Ogłoszenie o konkursie nr 3/2023

Ogłoszenie

Formularz

Projekt umowy

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2023-10-05 - Konkurs na świadczenie usług zdrowotnych obejmujących badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego u pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. wraz z opisem badań oraz wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania ww. badań 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DOKUMENTY DO POBRANIA


SWKO

Odpowiedzi do zapytań do konkursu

2023-06-13 Ogłoszenie o konkursie nr 2/2023

Ogłoszenie

Formularz

Projekt umowy

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2023-05-10 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów Szpitali Tczewskich S.A., wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania ww. badań

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania

Wynik

SWKO

Odpowiedzi do zapytań do konkursu

2023-03-23 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów Szpitali Tczewskich S.A., wraz z najmem pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania ww. badań

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - zmiana składania ofert


Dokumenty do pobrania

Wynik

 

Odwołanie

 

Unieważnienie

SWKO

Informacja o zmianie terminu

ODPOWIEDZI DO ZAPYTAŃ DO KONKURSU


2023-03-14 Informacja o pomyłce w konkursie nr 1

Ogłoszenie

Formularz

Projekt umowy

Wynik


2023-03-13 Ogłoszenie o konkursie nr 1

Ogłoszenie

Formularz

Projekt umowy

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2022-10-13 Ogłoszenie o konkursie nr 2

Ogłoszenie

Formularz

Projekt umowy

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2022-10-06 Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy i pielęgniarek

Ogłoszenie
2022-04-08 Ogłoszenie o konkursie nr 1/2022

Ogłoszenie

Formularz

Projekt umowy

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2021-12-13 Ogłoszenie o konkursie nr 7/2021

Ogłoszenie

Formularz

Projekt umowy

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2021-10-11 Ogłoszenie o konkursie nr 6/2021

Ogłoszenie

Formularz

Projekt umowy

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2021-09-15 Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021

Ogłoszenie

Formularz

Projekty umowy

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2021-06-16 Ogłoszenie o konkursie nr 4/2021

Ogłoszenie

Formularz

Projekty umowy

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2021-05-14 Ogłoszenie o konkursie nr 3/2021

Ogłoszenie

Formularz

Projekty umowy

Oświadczenie

Wynik

Informacja

SWKO

2021-04-14 Ogłoszenie o konkursie nr 2/2021

Ogłoszenie

Formularz

Projekty umowy

Oświadczenie

Wynik SWKO

2021-02-26 Ogłoszenie o konkursie nr 1/2021

Ogłoszenie

Formularz

Projekty umowy

Oświadczenie

Wynik
SWKO

2020-10-14 Ogłoszenie o konkursie nr 4/2020

Ogłoszenie

Formularz

Projekt umowy

Oświadczenie

Wynik SWKO

2020-08-11 Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek oddziałowych

Ogłoszenie

2020-08-06 Ogłoszenie o konkursie nr 3/2020

Ogłoszenie

Formularz

Projekt umowy

Oświadczenie

Wynik SWKO

2020-06-10 Ogłoszenie o konkursie nr 2/2020

Ogłoszenie

Formularz

Projekty umów

Oświadczenie

Wynik SWKO

2020-03-16 Ogłoszenie o konkursie nr 1/2020

Ogłoszenie

Formularz

Projekty umów

Oświadczenie

Wynik SWKO

2020-02-28 Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek nocnej i świątecznej opieki medycznej

Ogłoszenie

2020-02-28 Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza anestezjologa

Ogłoszenie

2020-02-28 Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Chorych 

Ogłoszenie

2020-02-28 Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej (dyżury medyczne)


Ogłoszenie

2020-02-28 Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek


Ogłoszenie
2019-12-16 Ogłoszenie o konkrsie nr 6

Ogłoszenie

Formularz

Projekty Umów

Oświadczenie

Wynik SWKO
2019-11-14 Ogłoszenie o zatrudnieniu

Ogłoszenie
2019-09-13 Ogłoszenie o Konkursie nr 5/2019

Ogłoszenie

 

Formularz

Projekty Umów

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2019-07-12 Ogłoszenie o Konkursie nr 4/2019

Ogłoszenie

 

Formularz

Projekty Umów

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2019-05-17 Ogłoszenie o Konkursie nr 3/2019

Ogłoszenie

 

Formularz

Projekty Umów

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2019-05-16 Ogłoszenie o Konkursie nr 2/2019

Ogłoszenie

 

Formularz

Projekt Umów

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2019-04-11  Ogłoszenie o Konkursie nr 1/2019

Ogłoszenie

 

Formularz

Projekt Umów

Oświadczenie

Wynik

SWKO

2019-03-12  Ogłoszenie o Konkursie
na świadczenie usług zdrowotnych obejmujących badania tomografii komputerowej
i rezonansu magnetycznego u pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. wraz z opisem badań
Ogłoszenie

Formularz

Tabele cenowe - wersja edytowalna

Wybór Ofert

REGULAMIN KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT - SWKO

UMOWA - ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH MRI I TK - PROJEKT

UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ - PROJEKT


RZUT KONDYGNACJI
2018-12-12 Konkurs nr 05/2018
Ogłoszenie

Formularz

Projekty Umów

Wynik SWKO
2018-10-12 Konkurs nr 04/2018
Ogłoszenie

Formularz

Projekty Umów

Wynik SWKO
2018-06-15 Ogłoszenie o zatrudnieniu
Ogłoszenie

2018-06-15 Konkurs nr 03/2018 Ogłoszenie

Formularz

Projekt Umowy

Wynik

Sprostowanie

SWKO

2018-05-15 Konkurs nr 02/2018 Ogłoszenie

Formularz

Projekt Umowy

Wynik SWKO
2018-03-15 Konkurs nr 01/2018 Ogłoszenie

Formularz

Projekt Umowy


Wynik

SWKO

 

2018-03-14 Ogłoszenie o zatrudnieniu

Szczegóły2018-01-17 Ogłoszenie o zatrudnieniu

Szczegóły2017-12-18 Konkurs nr 9/2017 Ogłoszenie

Formularz

Projekt Umowy


Wynik

Sprostowanie

SWKO

2017-11-24 Praca: - lekarz specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  oraz lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii

Szczegóły2017-10-17 Konkurs nr 8/2017 Ogłoszenie

Formularz

Projekt Umowy


Wynik

SWKO
2017-09-06 Konkurs nr 7/2017 Ogłoszenie

Formularz

Projekt Umowy


Wynik

SWKO
2017-07-17 Konkurs nr 6/2017 Szczegóły

Formularz

Projekt Umowy


Wynik

SWKO
2017-06-13 Konkurs nr 5/2017 Szczegóły

Formularz 

Projekt umowy

Wynik

SWKO
2017-05-10  Konkurs nr 4/2017 Szczegóły

Formularz 

Projekt umowy

 

 Rozstrzygnięcie  Konkursu

SWKO

 

2017-04-19 Praca - lekarz specjalista Medycyny Pracy Szczegóły
2017-03-24   Konkurs - Ordynator Oddziału Pediatrycznego Treść ogłoszenia
2017-03-17   Konkurs nr 3/2017 Treść ogłoszenia

Formularz 

Projekt umowy 

Wynik 

Formularz 

Projekt umowy
2017-03-02 Praca - specjalista fizjoterapii
Szczegóły -


-
2017-02-16 Praca - lekarz anestezjolog
Szczegóły -


-
2017-02-09   Konkurs nr 2/2017 Treść ogłoszenia

Formularz 

Projekt umowy 

 Rozstrzygnięcie  Konkursu

SWKO

Praca - lekarz specjalista w zakresie medycyny paliatywnej Szczegóły -
   -
Konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu -
   -

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU