Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia POZ ? Życzliwa Pacjentowi


Szpitale Tczewskie S.A. w ramach prowadzonej działalności posiadają poradnię podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ ). Poradnia POZ działa w oparciu o umowę z NFZ. Świadczy usługi osobom, które zadeklarowały chęć korzystania z poradni.

Osoby pełnoletnie, które chcą zapisać się do poradni powinny przyjść do rejestracji z dowodem osobistym i na miejscu wypisać deklarację.


Lekarz POZ sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentem poprzez:


  • decydowanie o sposobie leczenia,

  • kierowanie do poradni specjalistycznych szpitala,

  • kierowanie na leczenie uzdrowiskowe,

  • wnioskowanie o przyznanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

  • realizację zadań z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia,


W gabinecie zabiegowym pielęgniarki wykonują zabiegi zlecone przez lekarza. Pielęgniarki udzielają również wszechstronnej pomocy pacjentom dotyczącej sposobu, miejsca i czasu realizacji ich potrzeb zdrowotnych. Od wielu lat w naszej poradni przyjmuje lekarz chorób wewnętrznych Roman Maszotta.


Poradnia POZ czynna w dni robocze:
w godzinach 8:00 - 13:00 i 16:00 - 18:00
wizyty domowe 13:00 - 16:00

Porady telefoniczne: 58 777-53-02  17:00 - 17:30

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU