Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia POZ – Życzliwa Pacjentowi


Szpitale Tczewskie S.A. w ramach prowadzonej działalności posiadają poradnię podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ ). Poradnia POZ działa w oparciu o umowę z NFZ. Świadczy usługi osobom, które zadeklarowały chęć korzystania z poradni.

Osoby pełnoletnie, które chcą zapisać się do poradni powinny przyjść do rejestracji z dowodem osobistym i na miejscu wypisać deklarację.


Lekarz POZ sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentem poprzez:


  • decydowanie o sposobie leczenia,

  • kierowanie do poradni specjalistycznych szpitala,

  • kierowanie na leczenie uzdrowiskowe,

  • wnioskowanie o przyznanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

  • realizację zadań z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia,


W gabinecie zabiegowym pielęgniarki wykonują zabiegi zlecone przez lekarza. Pielęgniarki udzielają również wszechstronnej pomocy pacjentom dotyczącej sposobu, miejsca i czasu realizacji ich potrzeb zdrowotnych. Od wielu lat w naszej poradni przyjmuje lekarz chorób wewnętrznych Roman Maszotta. 

 

Rejestracja ogólna do poradni specjalistycznych czynna codziennie od 8:00 do 18:00,  tel. 58/ 777-66-64,

Tczew, ul. 30 Stycznia  57/58

Rejestracja do Poradni Diabetologicznej czynna w godzinach pracy poradni, tel. 58/ 777-66-34,

Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58     

Rejestracja do Poradni Ginekologiczno-Położniczej  czynna w godzinach pracy poradni  tel. 58/ 777-66-84                        Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58

Rejestracja do Poradni Ogólnej dla Dorosłych czynna codziennie w godzinach 08.00-18.00 tel. 58/ 777-66-62  

Tczew ul. 30 Stycznia  57/58

Rejestracja do Poradni Logopedycznej czynna w godzinach pracy poradni, tel.58/ 531-33-19 Tczew, ul. 1-go Maja 2

 Rejestracja do Poradni Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej czynna w godzinach pracy poradni,

tel. 58/ 777-66-88 Tczew, ul. Wojska Polskiego 5

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU