Oddział Ginekologiczno - Położniczy

GINEKOLOGIA

      W Oddziale Ginekologicznym realizujemy:

 • pełną diagnostykę laparoskopową - dochodzenie przyczyn niepłodności, diagnostykę endometriozy oraz zespołów bólowych miednicy małej;
 • badanie histerosalpingograficzne (HSG) - oceniające drożność jajowodów;
 • diagnostykę histeroskopową (oglądanie jamy macicy za pomocą kamery);
 • zabiegi diagnostycznego oraz leczniczego łyżeczkowania kanału szyjki macicy oraz jamy macicy wraz z pobieraniem wycinków z narządu rodnego w przypadku podejrzenia procesu nowotworowego;
 • leczenie zmian zapalnych w obrębie narządu rodnego, wykonujemy między innymi następujące zabiegi operacyjne;
 • histeroskopowe - diagnostyka i leczenie chorób macicy oraz endometrium;
 • laparoskopowe - leczenie ciąż pozamacicznych, usuwanie zmian łagodnych, endometrialnych oraz pozapalnych zlokalizowanych w obrębie narządu rodnego i miednicy małej, przezpochwowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej - LAVH, nadszyjkowe, laparoskopowe usunięcie macicy z użyciem molceratora - LASH, całkowite, laparoskopowe usunięcie macicy - TLH;
 • zabiegi chirurgiczne i elektrochirurgiczne szyjki macicy;
 • konwencjonalne chirurgiczne zabiegi wyłuszczenia i wycięcia zmian jajników oraz mięśniaków macicy;
 • operacje usunięcia narządu rodnego wykonywane drogą przezpochwową oraz brzuszną;
 • plastyczne operacje pochwowe leczące zaburzenia statyki narządu rodnego (z użyciem korygujących siatek) oraz operacje w nietrzymaniu moczu (taśmy podcewkowe);
 • plastyka warg sromowych.

Oddział Ginekologiczny dysponuje:

Zestawem do zabiegów laparoskopowych,
Histeroskopem z torem wizyjnym i resektoskopem,
Sprzętem ultrasonograficznym,
Urządzeniami do elektrochirurgii,
Molceratorem

 


POŁOŻNICTWO

 
     Na naszym Trakcie Porodowym:

 1. Informujemy rodzącą i osobę przez nią wskazaną o aktualnej sytuacji w czasie porodu.
 2. Staramy się uzyskać świadomą zgodę na podejmowanie działań medycznych.
 3. Konieczne czynności higieniczne są wykonywane tylko przy akceptacji rodzącej.
 4. Zachęcamy do przyjmowania jak najdogodniejszej pozycji w czasie porodu i korzystania z urządzeń umożliwiających relaks i zmniejszających doznania bólowe (piłka, fotel porodowy, itp.).
 5. Ograniczamy nacinanie krocza do niezbędnych przypadków.
 6. Stosujemy farmakologiczne i niefarmakologiczne metody walki z bólem porodowym – TENS ENTONOX.
 7. Konieczne cięcie cesarskie wykonujemy w znieczuleniu dokanałowym przy braku przeciwskazań anestezjologicznych umożliwiającym natychmiastowy kontakt wzrokowo-słuchowy matki z dzieckiem.
 8. Bezpośrednio po porodzie układamy noworodka w ramionach matki po uprzednim osuszeniu i otuleniu ciepłymi pieluszkami.
 9. Odsysanie noworodka stosujemy tylko w uzasadnionych przypadkach.
 10. Umożliwiamy jak najwcześniejszy kontakt dziecka z matką "skóra do skóry".
 11. Inicjujemy pierwsze karmienie i nie ograniczamy ilości ani czasu trwania karmienia.
 12. Poród naturalny z udziałem osoby bliskiej.
 13. Umożliwiamy wcześniejsze zapoznanie się z salą porodową oraz z oddziałem położniczym.
 14. Proponujemy osobie towarzyszącej stałe przebywanie z rodzącą od momentu przyjazdu do porodu.
 15. Zachęcamy osoby bliskie towarzyszące rodzącej do aktywnego współudziału w porodzie (masowanie kręgosłupa rodzącej, wspieranie podczas skurczów, itp.).
 16. Osoba towarzysząca może uczestniczyć w końcowym akcie porodu, ale nie jest to konieczne, jeśli nie odczuwa takiej potrzeby. Może spędzić ten okres w sąsiednim pomieszczeniu.
 
   Doceniając znaczenie karmienia naturalnego dla zdrowia matki i dziecka, w oddziale położniczym przyjęliśmy następujące zasady postępowania:

 • Karmienie dziecka piersią bezpośrednio po jego narodzinach, również u matek będących bezpośrednio po cięciu cesarskim.
 • Stały pobyt matki z dzieckiem i pełna opieka personelu medycznego przy zabiegach pielęgnacyjnych. W miarę możliwości wszystkie zabiegi u noworodka wykonywane są w obecności matki.
 • Pomagamy i uczymy cierpliwości w przystawianiu dziecka do piersi.
 • Oferujemy pomoc karmiącej matce w najczęstszych trudnościach dotyczących wadliwej techniki przystawiania dziecka, obrażeń brodawek, zastoju pokarmu i zbyt małej ilości pokarmu, informujemy matkę o zmianach w jej samopoczuciu i reakcjach dziecka.
 • Matkom przebywającym w oddziale przedstawiamy zalety naturalnego karmienia oraz zasady zdrowego i prawidłowego odżywiania.
 • Umożliwiamy odwiedziny bliskich podczas pobytu w szpitalu zgodnie z regulaminem oddziału.

PERSONEL MEDYCZNY:
Ordynator – Krystian Zwirbulis
Położna Oddziałowa – Iwona Staniszewska
Położna Koordynująca – Dorota Marchewicz

KONTAKT TELEFONICZNY:
Gabinet lekarski (ginekologia, budynek A) – 58 777-67-48
Gabinet lekarski (położnictwo, budynek C) – 58 777-66-12
Dyżurka położnych (ginekologia, budynek A) – 58 777-67-52
Dyżurka położnych (położnictwo, budynek C) – 58 777-66-43
 


SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU