Jakość

Tczewskie S.A. brały udział w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej  "Wysoka jakość w ochronie zdrowia".

Przyznany Certyfikat i Grand Quality potwierdza, iż placówka spełnia kryteria certyfikacyjne w zakresie polityki jakości oraz wykazuje się nowoczesnym i innowacyjnym podejściem do zarządzania, wpływającym na efektywność i skuteczność w realizowaniu celów na rynku medycznym.


 •  Certyfikat  za wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  wg PN-N-18001:2004
 • Certyfikat  za wdrożony system zarządzania środowiskowego wg  ISO14001:2004
 • Certyfikat  za wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
 • Certyfikat  za wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w żywieniu zbiorowym wg ISO 22000:2005
 • Certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia 2016r.
 • Grand Quality-Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia 2016r. 

 Uprzejmie informujemy, że bierzemy udział w  realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali. 

Szpitale Tczewskie S.A. zostały zakwalifikowane do w/w projektu dnia 08.06.2016 r.

Tytuł projektu:
"Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

 • projekt jest realizowany na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr: POWR.05.02.00-00-0151/15-00, wydanej przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.;
 • w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;
 • działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
 • współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.       

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU