Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

Ważne numery telefonów
Rejestracja ogólna tel. 058 777-66-64
Poradnia Endoskopii i Gastroskopii tel. 058 777-67-49
Poradnia Kardiologiczna tel. 058 777-67-04
Poradnia Diabetologiczna tel. 058 777-66-34
Poradnia Alergologiczna tel. 058 777-66-46
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza tel. 058 777-66-84
Medycyna Pracy tel. 058 777-66-01
Gabinet USG tel. 058 777-67-08
POZ Rejestracja tel. 058 777-66-62
Sterylizacja tel. 058 777-67-22
Apteka Szpitalna tel. 058 777-67-45
Szkoła Rodzenia tel. 058 777-66-43
TK i Rezonans Magnetyczny - EUROMEDIC tel. 022 441-11-11
Stacja Dializ DIAVERUM tel. 058 532-13-74
Poradnia Chirurgiczna tel. 058 777-66-88
Poradnia RTG tel. 058 777-66-80
Oddział Chorób Wewnętrznych

Izba Przyjęć tel. 058 777-66-90
Gabinet Lekarski tel. 058 777-66-91
Dyżurka Pielęgniarska I Piętro tel. 058 777-66-92
Dyżurka Pielęgniarska II Piętro tel. 058 777-66-93
Pracownia RTG tel. 058 777-66-96
Sekretariat tel. 058 777-66-98
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział tel. 058 777-67-30
Gabinet Lekarski tel. 058 777-67-33
Dyżurka Pielęgniarek tel. 058 777-67-51
Oddział Pediatryczny

Gabinet Lekarski tel. 058 777-66-41
Gabinet Lekarza Dyżurnego tel. 058 777-66-54
Dyżurka Pielęgniarek I tel. 058 777-67-44
Izba Przyjęć tel. 058 777-67-40
Ordynator tel. 058 777-65-55
Sekretariat tel. 058 777-66-52
Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Gabinet Lekarski (Ginekologia, budynek A) tel. 058 777-67-48
Gabinet Lekarski (Położnictwo, budynek C) tel. 058 777-66-12
Dyżurka Położnych (Ginekologia, budynek A) tel. 058 777-67-52
Dyżurka Położnych (Położnictwo, budynek C) tel. 058 777-66-43
Oddział Neonatologiczny

Dyżurka Pielęgniarek tel. 058 777-67-35
Ratownictwo Medyczne

Numer alarmowy dla telefonów komórkowych 112
Numer alarmowy dla telefonów stacjonarnych 999
Oddział Rehabilitacyjny

Sekretariat tel./fax 058 531-30-72, 531-33-19 wew. 41 sekretariat@szpitaletczewskiesa.pl
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 058 531-33-19 wew. 44
Gabinet Lekarski tel. 058 531-33-19 wew. 31
Dyżurka Pielęgniarek tel. 058 531-33-19 wew. 32
Gabinet Fizjoterapii Rejestracja tel. 058 531-33-19 wew. 45
Gabinet Fizjoterapii tel. 058 531-33-19 wew. 36
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego tel. 058 531-33-19 wew. 46
Gabinet Lekarza Rehabilitacji tel. 058 531-33-19 wew. 39
Rehabilitacja Kardiologiczna Dzienna tel. 058 531-33-19 wew. 33
Hospicjum

Sekretariat tel./fax  058 531-30-72, 531-33-19 wew.41
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 058 531-33-19 wew. 44
Hospicjum Domowe tel. 058 531-33-19 wew. 35
Dyżurka Pielęgniarek tel. 058 531-33-19 wew.34
ZOL Tczew

Sekretariat tel./fax 058 531-30-72, 531-33-19 wew. 41
Gabinet Ordynatora tel. 058 531-33-19 wew.42
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 058 531-33-19 wew. 44
Dyżurka Pielęgniarek tel. 058 531-33-19 wew43
ZOL Gniew

Sekretariat tel. 058 535-23-14, 535-23-47
zolgniew@szpitaletczewskiesa.pl

Administracja  
Pn-Pt w godz 7:25 - 15:00Sekretariat tel. 058 777-66-73, 777-66-35 fax 531-38-30 sekretariat@szpitaletczewskiesa.pl
Dział Zasobów Ludzkich

KIEROWNIK: Teresa Roszkowska  tel. 058 777-66-67 roszkowska.teresa@szpitaletczewskiesa.pl
Sekcja kadr tel. 058 777-67-10 kadry@szpitaletczewskiesa.pl
Sekcja płac tel. 058 777-66-79 place@szpitaletczewskiesa.pl
Dział Księgowości

GŁÓWNY KSIĘGOWY: Teresa Piotrowska  tel. 058 777-66-21 teresa.piotrowska@szpitaletczewskiesa.pl
Sekcja księgowości  tel. 058 777-66-71, tel. 777-66-72 ksiegowosc@szpitaletczewskiesa.pl
Kasa tel. 058 777-66-60 
    

Dział Kontraktowania i Rozliczeń

Pełnomocnik Zarządu:   Maciej Bieliński tel. 058 777-66-37 maciej.bielinski@szpitaletczewskiesa.pl
Sekcja kontraktowania umów tel. 058 777-66-63 dkir@szpitaletczewskiesa.pl
Sekcja rozliczania umów tel. 058 777-66-63 dkir@szpitaletczewskiesa.pl
Statystyka tel. 058 777-67-20 statystyka@szpitaletczewskiesa.pl  
Dział Informatyki

KIEROWNIK: Łukasz Grabski tel. 058 777-65-49 kierownik.inf@szpitaletczewskiesa.pl
Dział Techniczny

KIEROWNIK: Mirosław Życki tel. 058 777-65-46 miroslaw.zycki@szpitaletczewskiesa.pl
Dział Zamówień Publicznych i Jakości

PEŁNOMOCNIK DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JAKOŚCI I ADMINISTRACJI
Robert Dombrowski
tel. 058 777-66-73 dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl
INSPEKTOR DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ORAZ DS. ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY
Hanna  Furtak
tel. 058 777-66-74 furtak.hanna@szpitaletczewskiesa.pl
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INWESTYCYJNYCH ORAZ PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Tomasz Bronk
tel. 696-051-037 bronk.tomasz@szpitaletczewskiesa.pl
PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA
Danuta Kowalska
tel. 058 777-53-30 kowalska.danuta@szpitaletczewskiesa.pl
MAGAZYN MEDYCZNY
Jarosław Einbacher 
tel. 058 777-66-51 magazyn@szpitaletczewskiesa.pl
SPALARNIA ODPADÓW MEDYCZNYCH tel. 058 777-66-49, 777-67-11
DRUKARNIA
Robert Barra
    
tel. 058 777-66-68 drukarnia@szpitaletczewskiesa.pl
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Robert Barra
tel. 058 777-67-53
STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ
Kazimierz Górny
tel. 058 777-67-53
STANOWISKO DS. BHP
Hanka Szczypińska
    
tel. 058 777-66-23 bhp@szpitaletczewskiesa.pl
STANOWISKO PIELĘGNIARKI DS. HIGIENY SZPITALNEJ I EPIDEMIOLOGII
Bożena Jacuńska
    
tel. 058 777-66-58 jacunska.bozena@szpitaletczewskiesa.pl
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA PODSTAWOWĄ  I SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ
Bożena Bujarska
tel. 058 777-53-30 bujarska.bozena@szpitaletczewskiesa.pl
PRACOWNIK SOCJALNY
Anna Mielewczyk
    
tel. 058 777-67-08 mielewczyk.anna@szpitaletczewskiesa.pl
SPECJALIŚCI DO SPRAW KONTROLI  KODOWANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
Katarzyna Zawadzińska
Dorota Koziura
tel. 058 777-66-70 kasia.zawadzinska@szpitaletczewskiesa.pl
dorota.koziura@szpitaletczewskiesa.pl 
ZAOPATRZENIE Mirosław Wołoszyk
 
tel./fax 058 777-66-45 zaopatrzenie@szpitaletczewskiesa.pl
Dział Transportu

INSPEKTOR DS. TRANSPORTU ORAZ
RZECZNIK PRASOWY
Bartłomiej Wróbel
tel. 664 027 597 wrobel.bartek@szpitaletczewskiesa.pl

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU