RODO

SZANOWNY PACJENCIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Szpitale Tczewskie S.A. z siedzibą w Tczewie 83-110, ul. 30 Stycznia 57/58, reprezentowane przez Prezesa Szpitali Tczewskich S.A. w Tczewie;

2) w Szpitalach Tczewskich S.A. powołany jest inspektor ochrony danych z którym kontakt możliwy jest pod numerem telefonu 58 777-67-53, e-mail:, iod@szpitaletczewskiesa.pl oraz pod adresem korespondencyjnym Tczew 83-110, ul. 30 Stycznia 57/58,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, leczenia pacjentów oraz ochrona stanu zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2h RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarzadzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia. Administrator podjął wszelkie (stosowne) kroki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przechowywanych w naszych systemach informatycznych przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, zamianą oraz rozpowszechnianiem;

4) administarator może powierzyć przetwarzanie doanych osobowych innym podmiotom medycznym w celu udzielania świadczeń medycznych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 06 listoada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna;

10) Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30 Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU