Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

 

 Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

 

    W naszym Ośrodku dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią zajęciową.

 

   Praca całego zespołu rehabilitacyjnego skupia się na tym, by nasi pacjenci dochodzili do pełni zdrowia, nie tylko w sensie sprawności ruchowej, ale również funkcji psychospołecznej.


Do Oddziału przyjmowane są w szczególności dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;

 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);

 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;

 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;

 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);

  z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);

 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe);

  miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;

 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;

 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.


Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci wystawiają lekarze ubezpieczenia zdrowotnego.


Przyjęcie do Ośrodka

 • Po przedstawieniu ważnego skierowania ustalana jest, w Rejestracji, data konsultacji lekarskiej.

 • Na wizytę prosimy zabierać z sobą posiadane wyniki badań i dokumenty ( karty informacyjne z pobytów w szpitalu) .

 • Lekarz przyjmujący określa liczbę, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko. 

 • Po zapoznaniu się z problemami pacjenta i  ich analizie przez cały zespół możliwe są zmiany w częstotliwości i jakości zabiegów w zależności od potrzeb dziecka i postępów w jego terapii. 

 • Umawianie się do poszczególnych terapeutów następuje bezpośrednio w rejestracji.


Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku dziennym wynosi do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Pacjenci mogą korzystać ze świadczeń w ośrodku 1, 2 lub 3 razy w tygodniu. O częstotliwości i rodzaju zaleconych pacjentowi zabiegów  decyduje lekarz.

 Czas trwania rehabilitacji, uzależniony jest od jego wieku oraz jego indywidualnych potrzeb.


O zakończeniu rehabilitacji decyduje lekarz  Ośrodka na podstawie opinii całego zespołu terapeutycznego, na temat stanu funkcjonalnego pacjenta i jakości jego funkcjonowania w środowisku. 

Ocena stanu pacjenta jest dokonana na podstawie dokładnej dokumentacji medycznej prowadzonej przez każdego członka zespołu terapeutycznego, uczestniczącego w procesie usprawniania danego pacjenta.

 

  Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Ośrodka można uzyskać w naszej Rejestracji

 • nr tel kontaktowy 58 531 37 02

 • adres emailowy : owi@szpitaletczewskiesa.pl

  Rejestracja czynna w poniedziałek - czwartek 7:00 - 14:00


 Nasz zespół:


Kordynator Ośrodka:  Anna Wróblewska

 

Lekarze prowadzący:

 • lek. specjalista rehabilitacji medycznej - Elżbieta Smolińska


  Lekarz

 • neurolog dziecięcy - Grażyna Konkel

Fizjoterapeucii:

 • Joanna Samp

 • Maciej Gajda

 • Marcin Łazarski

 • Jacek Rozumek

Pedagog/Terapeuta zajęciowy:

 • Grażyna Tusk

Neurologopeda:

 • Paulina Malinowska

   

Psycholog:


 • Piotr Gruszkowski

  Rejestratorka medyczna

 • Maria Placek

  Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;

 2. Załącznik nr 1 do  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.;

 3. Zarządzenie NR 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r.;

 4. Załącznik nr 1n  do  zarządzenia NR 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r.;

 5. Załącznik nr 3 d  do  zarządzenia NR 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r.SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU