PRZETARGI


Tytuł postępowania OGŁOSZENIE SIWZ WYBÓR OFERT INFORMACJE

2021-09-07 - 04/PN/2021

Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby medyczne zamawiającego 

 

Ogłoszenie

Link do postępowania

Link do postępowania

Link do postępowania

2021-07-09 - 03/PN/2021

Usługi sukcesywnego przygotowywania i dostawy, przez siedem dni w tygodniu, całodobowego wyżywienia dla pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. z uwzględnieniem diet i kaloryczności

 

Ogłoszenie

Link do postępowania

Link do postępowania

Link do postępowania

2021-05-31 - 02/PN/2021 DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, FOLII OPERACYJNYCH, OPATRUNKÓW,  TESTÓW DO STERYLIZACJI, SIATEK I SYSTEMÓW GINEKOLOGICZNYCH, RĘKAWIC NIEJAŁOWYCH I JAŁOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Ogłoszenie

Link do postępowania

Link do postępowania

Link do postępowania

2021-05-17 - 01/PN/2021 Dostawa artykułów oraz sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby zamawiającego

Ogłoszenie

Link do postępowania

Link do postępowania

Link do postępowania

2020-12-16 -16/PN/2020. Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji i czyszczenia na sucho wraz z transportem i częściową dzierżawą bielizny oraz odzieży szpitalnej dla Szpitali Tczewskich S.A.

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ - załączniki, wersja edytowalna

Wybór Ofert


Zestawienie złożonych ofert

Odpowiedzi do zapytań

2020-09-16 - 14/PN/2020 -Dostawa produktów farmaceutycznych, testów do sterylizacji, siatek i systemów ginekologicznych, rękawic niejałowych i odzieży medycznej jednorazowej na potrzeby medyczne zamawiającego

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ - załączniki, wersja edytowalna

Wybór Oferty

Pak. 1,5,6,8. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

Odpowiedzi do zapytań

2020-09-09 - 13/PN/2020 -Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zamawiającego

OGŁOSZENIE - ZMIANA

Ogłoszenie

SIWZ - ZMIANA

SIWZ

SIWZ - załączniki, wersja edytowalna

Wybór Ofert

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

Odpowiedzi do zapytań - aktualizacja

Opowiedzi do zapytań

ZMIANA W OGŁOSZENIU I SIWZ

2020-08-20 - 12/PN/2020 -Dostawa mammografu cyfrowego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ - załączniki, wersja edytowalna

Wybór oferty

Zestawienie złożonych ofert 

Odpowiedzi do zapytań

2020-08-19 -  11/PN/2020 - Usługa serwisu i konserwacji wraz z nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego Eskulap i Impuls dla Szpitali Tczewskich S.A.

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ - załączniki, wersja edytowalna

WYBÓR OFERT 

Pak. 2 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


 

Zestawienie złożonych ofert

Odpowiedzi do zapytań

2020-07-22 - 10/PN/2020 - Dostawa artykułów oraz sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Zamawiającego

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ - załączniki, wersja edytowalna

WYBÓR OFERT

Pak. 9 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zestawienie złożonych ofert

Odpowiedzi do zapytań

2020-07-07 - 09/PN/2020 - Usługi sukcesywnego przygotowywania i dostawy, przez siedem dni w tygodniu, całodobowego wyżywienia dla pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. z uwzględnieniem diet i kaloryczności

Link do postępowania

Link do postępowania

Link do postępowania

Link do postępowania

2020-05-19 - 08/PN/2020 Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zamawiającego

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ - wersja edywalna

Wybór Ofert

Zestawienie złożonych ofert

Odpowiedzi do zapytań

2020-05-19 - 07/PN/2020 - DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, FOLII OPERACYJNYCH, OPATRUNKÓW, TESTÓW DO STERYLIZACJI, SIATEK I SYSTEMÓW GINEKOLOGICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Link do postępowania

Link do postępowania

Link do postępowania

Link do postępowania

2020-04-29 - 05/PN/2020 Dostawa artykułów oraz sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Zamawiającego

Link do postępowania

Link do postępowania

Link do postępowania

Link do postępowania

2020-04-28 - 06/PN/2020 Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zamawiającego

Treść ogłoszenia

SIWZ

SIWZ - załączniki, wersja edytowalna

Pak. 1 - Odrzucenie oferty

Pak. 1 - Unieważnienie postępowania

Pak. 1 - Unieważnienie wyboru oferty

Wybór Ofert

Zestawienie złożonych ofert

Odpowiedzi do zapytań

2020-03-27 - 04/PN/2020 Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zamawiającego

Treść ogłoszenia

Sprostowanie

SIWZ

Wybór ofert

Zestawienie złożonych ofert

Odpowiedzi do zapytań - aktualizacja 1

Odpowiedzi do zapytań

Komunikat - Otwarcie Ofert 2

NIEAKTUALNE - Komunikat - Otwarcie Ofert

2020-03-05 - 03/PN/2020 Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji i czyszczenia na sucho wraz z transportem i częściową dzierżawą bielizny szpitalnej dla Szpitali Tczewskich S.A.

Treść ogłoszenia SIWZ

Wybór ofert

Zestawienie złożony ofert

Odpowiedzi do zapytań

2020-02-19 - 02/PN/2020 Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku szpitalnego – Oddziału Pediatrii i Wewnętrznego o windę, na terenie działki nr 1/4 w obrębie ewidencyjnym 9 [Nr 0004] w jednostce ewidencyjnej Tczew – M [221401_1]

OGŁOSZENIE ZMIANA

Treść ogłoszenia

SIWZ-ZMIANA

SIWZ

Dokumentacja techniczno - projektowa

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zbiorcze Zestawienie ofert

 Odpowiedzi do zapytań

Informacja - zmiana w SIWZ i Ogłoszeniu

Zmiana ogłoszenie w BZP

2020-01-03 - 01/PN/2020 Dostawa rękawic niejałowych i jałowych na potrzeby Zamawiającego

Treść ogłoszenia SIWZ

Wybór Ofert

Zestawienie złożonych ofert

Odpowiedzi do zapytań

2019-09-18 - 11/PN/2019 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.

Treść ogłoszenia SIWZ Wybór ofert

 Zbiorcze zestawienie ofert 

Odpowiedzi do Zapytań


2019-08-20 - 10/PN/2019 Usługa serwisu i konserwacji wraz z nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego Eskulap i Impuls dla Szpitali Tczewskich S.A.

Treść ogłoszenia SIWZ Wybór ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi do zapytań

2019-07-02 - 09/PN/2019  Usługi sukcesywnego przygotowywania i dostawy, przez siedem dni w tygodniu, całodobowego wyżywienia dla pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. z uwzględnieniem diet i kaloryczności Przetarg nieograniczony

Link do postępowania Link do postępowania Link do postępowania Link do postępowania

2019-05-31 - 08/PN/2019 - Dostawa ambulansów typu C na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.

Treść ogłoszenia SIWZ Wybór ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi do zapytań

2019-05-17 - 07/PN/2019 - Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów szewnych, folii operacyjnych, opatrunków, testów do sterylizacji, siatek i systemów ginekologicznych oraz pozostałych artykułów na potrzeby medyczne zamawiającego. Przetarg elektroniczny

Link do postępowania Link do postępowania Link do postępowania Link do postępowania

2019-05-17 - 06/PN/2019 - Dostawa ambulansów typu C i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.

Treść ogłoszenia SIWZ Unieważnienie postępowania - Pakiet nr 1

Wybór ofert

 

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT 

Odpowiedzi do zapytań

Odpowiedzi do zapytań - AKTUALIZACJA

Odpowiedzi do zapytań - SPROSTOWANIE

2019-04-29 - 05/PN/2019 -

Dostawa artykułów oraz sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Zamawiającego. PRZETARG ELEKTRONICZNY

Link do postępowania Link do postępowania
Link do postępowania
Link do postępowania

2019-04-09 - 04/PN/2019 -

Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji i czyszczenia na sucho wraz z transportem i częściową dzierżawą bielizny szpitalnej dla Szpitali Tczewskich S.A.

Treść ogłoszenia

SIWZ Wybór ofert

Zestawienie złożenie z ofert

Odpowiedzi do Zapytań


2019-03-25 - 03/PN/2019 - Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zamawiającego

Treść ogłoszenia

SIWZ Wybór Ofert

Zestawienie złożonych ofert

Odpowiedzi do zapytań

2019-03-07 - 02/PN/2019 - DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY ZAMAWIAJACEGO

Treść ogłoszenia

SIWZ Wybór Ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT 

Odpowiedzi do zapytań

2019-01-11 - 01/PN/2019 - DOSTAWA RĘKAWIC NIEJAŁOWYCH I JAŁOWYCH NA POTRZEBY
ZAMAWIAJĄCEGO

Treść ogłoszenia

SIWZ Wybór Ofert

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Odpowiedzi do zapytań

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU