Rehabilitacja Dzienna

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału dziennego – rehabilitacja ze wskazań ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych (stany pourazowe i schorzenia przewlekłe) u chorych wymagających usprawnienia kompleksowego, którego nie można zapewnić świadczeniem ambulatoryjnym, a stan pacjenta nie wymaga całodobowego nadzoru fachowego. Pacjenci zgłaszają się na oddział z wynikami badań potwierdzającymi rozpoznanie.

Kierując chorego na nasz Oddział uprzejmie prosimy o wypełnienie dołączonego wniosku:

 
Wnioski prosimy kierować na nasz oddział:
 – pocztą
– faksem pod numer (058) 531-30-72
– do sekretariatu pn.-pt. 8.00-14.00 tel. 058-531-33-19 wew. 45

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU