Rehabilitacja Dzienna

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału dziennego ? rehabilitacja ze wskazań ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych (stany pourazowe i schorzenia przewlekłe) u chorych wymagających usprawnienia kompleksowego, którego nie można zapewnić świadczeniem ambulatoryjnym, a stan pacjenta nie wymaga całodobowego nadzoru fachowego. Pacjenci zgłaszają się na oddział z wynikami badań potwierdzającymi rozpoznanie.
 
Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na oddział rehabilitacji dziennej.
 
Skierowanie prosimy kierować na nasz oddział:
 ? pocztą
? faksem pod numer (058) 531-30-72
? do sekretariatu pn.-pt. 8.00-14.00 tel. 058-531-33-19 wew. 128

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU