Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i Intensywnej Terapii
 
to jeden z podstawowych oddziałów szpitalnych zajmujący się leczeniem pacjentów będących w stanach krytycznych. Oddział dysponuje 5 łóżkami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt monitorujący i podtrzymujący funkcje życiowe oraz do prowadzenia terapii nerkozastępczej.
Kadrę tego oddziału stanowią lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowana kadra pielęgniarska. 
Personel oddziału cechuje fachowość i bardzo serdeczny stosunek do każdego pacjenta.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonuje zadania lecznicze w zakresie:
     - wykonywania znieczuleń ogólnych i/lub przewodowych do zabiegów operacyjnych, dorosłych,
     - leczenia i podtrzymywania funkcji życiowych najciężej chorych w stanach zagrożenia życia,
     - reanimacji,
     - przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego,
     - konsultacji specjalistycznych i pomoc w leczeniu ciężko chorych pacjentów w pozostałych szpitalnych oddziałach.

   W ramach AiIT znajdują się trzy sale operacyjne oraz sala cięć cesarskich  wyposażone w najnowocześniejsze aparaty do prowadzenia znieczuleń z pełnym śródoperacyjnym monitorowaniem podstawowych funkcji życiowych - zgodnie ze standardami Ministerstwa Zdrowia.

   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyposażony jest w system monitorujący z ciągłym jednoczasowym monitorowaniem funkcji życiowych (pełne EKG, NIBP, IBP, CVP, EtCO2, SpO2, 2 temperatury ciała).

   Praca na oddziale trwa cała dobę i jest zabezpieczona przez lekarzy specjalistów dla mieszkańców województwa pomorskiego, a w szczególności dla pacjentów rejonu tczewskiego i powiatów przyległych.


PERSONEL MEDYCZNY:
Ordynator: Anna Kopeć-Bollin 
Pielęgniarka oddziałowa: Anna Gleinert
                                            Anna Bojanka

KONTAKT TELEFONICZNY:
Oddział Intensywnej Terapii? 58 7776730
Oddział Anestezjologii ? 58 7776751 wew. 23
Gabinet lekarski ? 58 7776733

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU