- Hospicjum Stacjonarne


Do Hospicjum Stacjonarnego przyjmowani są pacjenci, którzy ze względów medycznych lub niemożliwości kontynuowania opieki w domu, wymagają całodobowego nadzoru w warunkach szpitalnych. Opieka ta obejmuje leczenie objawowe, pielęgnację, łagodzenie bólu, rehabilitację oraz wsparcie duchowe i psychologiczne. Zaangażowanie zespołu hospicyjnego pomaga godnie i bezboleśnie przeżyć pacjentom trudne chwile choroby, cierpienia i zbliżającej się śmierci. Pacjenci przebywają na salach: 1, 2 lub 3-osobowych Rodzina i najbliżsi mogą bez ograniczeń czasowych towarzyszyć choremu. Obecność najbliższych daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza osamotnienie, umacnia więzi rodzinne.

 

Pobyt w Hospicjum pomaga pacjentom godnie i bezboleśnie przeżyć ostatnie chwile ziemskiego pielgrzymowania, gdyż Hospicjum jest domem dla wszystkich, którzy dobijają do brzegu życia. Od pacjentów często można czerpać energię, nauczyć się pokory i szacunku do drugiego człowieka. Chorzy Ci potrzebują tak niewiele, jak powiedziała Bł. Matka Teresa z Kalkuty ?naszych rąk, by im służyły, naszych serc, by ich kochały?.


Opieka paliatywno-hospicyjna realizowana jest bezpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ.


Budynek znajduje się przy ul. Paderewskiego 11 w Tczewie.

58 777-67-00 wew. 22 ordynator

58 777-67-00 wew. 21 dyż. pielęg.

58 777-67-00 wew. 23 sekret.SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU