Informacje ogólne

Szpitale Tczewskie S.A. to jedyny szpital działający na terenie powiatu tczewskiego.

   Szpital przyjmuje pacjentów w stanie ?ostrym? wymagającym szybkiej interwencji medycznej oraz chorych skierowanych do leczenia ambulatoryjnego.

   Dysponujemy bazą 374 łóżek w 8 Oddziałach i 2 Zakładach Opiekuńczo Leczniczych oraz Hospicjum Stacjonarnym. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj ok. 13 000 pacjentów (dane za 2017 rok). Ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczona jest w 20 poradniach. Rocznie udziela się ok. 88 000 konsultacji specjalistycznych (dane za rok 2017).

   Gabinet lekarza POZ umiejscowiony jest w administracyjnym budynku wraz z poradniami specjalistycznymi. Takie rozwiązanie spowodowało, że nasi pacjenci mogą rozwiązać swój problem zdrowotny w jednym miejscu.

   Przy oddziale ginekologiczno-położniczym działa szkoła rodzenia. Nasze doświadczone położne pomagają przyszłym mamom przygotować się do wielkiego wydarzenia, jakim jest narodzenie dziecka. W naszym szpitalu rocznie rodzi się ok. 1100 dzieci (dane za rok 2017) .

   Na zasadach outsourcingu uruchomiano na terenie Szpitala stację dializ, centrum diagnostyki obrazowej ?tomograf komputerowy + rezonans magnetyczny? oraz laboratorium medyczne. Takie rozwiązania pozwoliły na kompleksową obsługę z zakresu ochrony zdrowia dla wszystkich mieszkańców powiatu tczewskiego.

   Nadrzędnym celem działania szpitala jest zapewnienie wszystkim pacjentom świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi zatrudnionych w nim pracowników oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnego sprzętu przy zachowaniu procedur i metod zabiegowych.

   W celu utrzymania wysokich standardów jakości świadczonych usług staramy się na bieżąco modernizować i poprawiać estetykę budowlaną szpitala oraz wyposażamy nasze oddziały w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny.

Misja szpitala
 
 
"Miarą sukcesu jest dla nas to, co robimy dla innych."

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU