Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

   Jeśli macie Państwo w rodzinie lub wśród znajomych kogoś kto nie radzi sobie z samoopieką i samopielęgnacją, kogoś kto potrzebuje rehabilitacji, ćwiczeń ogólno- usprawniających polecam nasz nowo otwarty zakład opekuńczo-leczniczy, który swą działalność rozpoczął w maju 2004 roku. Wszystkim pacjentom zapewniamy podstawowe leki, wyżywienie według diety, a przede wszystkim całodobową opiekę lekarsko-pilęgniarską oraz miłą rodzinną atmosferę.     
 
 Za pobyt w ZOL

   Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie ustala się w wysokości 70% dochodu pacjenta, lecz nie więcej niż 250% najniższej emerytury. 
 
   Pacjentowi przewlekle choremu skierowanie do ZOL wystawia lekarz pierwszego kontaktu. Po otrzymaniu niniejszego skierowania należy wypełnić dokumenty, które są zamieszczone na stronie internetowej (dokumenty do pobrania , dokumenty przesyłamy również pocztą elektroniczną na życzenie zainteresowanego). Całą dokumentację zaopatrzoną w niezbędne pieczątki i podpisy wraz z decyzją renty lub emerytury i ostatnim odcinkiem należy przesłać na adres ZOL-u. Lekarz zatrudniony w ZOL dokonuje kwalifikacji pacjenta, a następnie Kierownik ZOL wydaje decyzję o przyjęciu.

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU