Sterylizacja

   Szpital to miejsce gdzie, przeprowadzane są zabiegi związane z ryzykiem zakażenia. By to ryzyko ograniczyć do minimum, ważnym działem jest Dział Sterylizacji i Dezynfekcji. 
W naszym Szpitalu Dział Sterylizacji i Dezynfekcji jest miejscem, które dba o pacjenta w zakresie zapobiegania infekcjom szpitalnym.
Dział stanowi wydzieloną, zamkniętą jednostkę. Zadaniem działu jest dostarczenie materiałów sterylnych, narzędzi, opatrunków na potrzeby poszczególnych oddziałów szpitala.
   Dział wyposażona jest w sprzęt bardzo dobrej klasy:
-    dwie myjnię-dezynfektory firmy GETINGE
-    jedną myjkę ultradźwiękową
-    dwa sterylizatory parowe firmy GETINGE
-    jeden sterylizator niskotemperaturowy firmy STERIS
Pomieszczenia podzielone są na trzy strefy : 
-    brudną
-    czystą
-    sterylną
   Strefa brudna to miejsce przyjmowania artykułów brudnych. Artykuły brudne ładowane są do myjni-dezynfektora, tam następuje mycie i dezynfekcja sprzętu. Proces mycia obejmuje spłukiwane zimną wodą i mycie gorącą wodą z detergentem. Dezynfekcja następuje w temperaturze 93 stopni. Rozładunek myjni-dezynfektora odbywa się w strefie czystej. Tu odbywa się sortowanie, kontrola i pakowanie czystych, wydezynfekowanych artykułów. Po zapakowaniu sprzęt umieszcza się w sterylizatorze przelotowym. Po zakończonym procesie sterylizacji sterylizatory rozładowane są w pomieszczeniu sterylnym.
Każdy proces mycia i dezynfekcji kontrolowany jest testami chemicznymi. Parametry procesu zapisane są na wydruku z myjni-dezynfektora.
Każdy proces sterylizacji jest kontrolowany przy użyciu testów chemicznych a okresowo biologicznych oraz wydrukiem parametrów procesu sterylizacji z każdego autoklawu.

   Zapraszamy gabinety zabiegowe, kosmetyczne i weterynaryjne do korzystania z usług naszego Działu Sterylizacji i Dezynfekcji. 
Gwarantujemy wydanie produktu sterylnego.

KADRA MEDYCZNA:
Kierownik Działu ? Bożena Bogun pielęgniarka koordynująca

KONTAKT TELEFONICZNY:
Dział ? 058 777 67 22

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU