Kierownictwo

Maciej Bieliński - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Rafał Arkadiusz Etmański
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Tomasz Bojar-Fijałkowski
 • Sekretarz Rady Nadzorczej
  Michał Czyżewski

Walne Zgromadzenie:

 • Starosta Powiatu Tczewskiego
  Mirosław Augustyn
 • Wicestarosta Powiatu Tczewskiego
  Flisik Andrzej
 • Członkowie zarządu
  Bogdan Badziong
  Krzysztof Korda
  Waldemar Pawlusek

Dyrektor ds. Medycznych:

 • Mirosław Trocha

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych:

 • Michał Siek

 


SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU