Kierownictwo

Maciej Bieliński - Prezes Zarządu
Mirosław Trocha- Dyrektor ds. Medycznych

Rada Nadzorcza:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Rafał  Etmański
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Jakub Kraszewski
 • Sekretarz Rady Nadzorczej
  Iwona Nitza

Walne Zgromadzenie:

 • Starosta Powiatu Tczewskiego
  Mirosław Augustyn
 • Wicestarosta Powiatu Tczewskiego
  Flisik Andrzej
 • Członkowie zarządu
  Bogdan Badziong
  Waldemar Pawlusek
  Damian Szmyt

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych:

 • Michał Siek

 


SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU