Dofinansowanie do projektu modernizacji systemu informatycznego.

Dodano: 2017-03-14 08:53:40

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego Szpitale Tczewskie S.A. otrzymają dofinansowanie na wdrożenie projektu :?Rozwój systemów informatycznych Szpitali Tczewskich S.A. w celu poprawy funkcjonowania jednostek systemu ochrony zdrowia w powiecie tczewskim?.

Projekt obejmuje modernizację systemów informatycznych Szpitali Tczewskich S.A. (nowych modułów, funkcjonalności) wraz z modernizacją bazy sprzętowej (zakup nowych  komputerów, serwerów, macierzy )oraz partnerstwo z podmiotami w celu usprawnienia wielostronnej komunikacji i przyśpieszenia procesu diagnostycznego.

Całkowity koszt projektu to 2 328 715,98 zł. brutto. Projektowi Szpitali Tczewskich S.A.  przyznano dofinansowanie w wysokości 85 % jego kosztów kwalifikowanych tj. nie więcej niż 1 979 408,58 zł.

Realizacja projektu rozłożona będzie na lata:2017-2018.

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU