Rozwój systemów informatycznych Szpitali Tczewskich S.A. w celu poprawy funkcjonowania jednostek systemu ochrony zdrowia w powiecie tczewskim

Dodano: 2018-03-28 08:10:12

 

Szpitale Tczewskie S.A. zakończyły realizację projekt pn. ?Rozwój systemów informatycznych Szpitali Tczewskich S.A. w celu poprawy funkcjonowania jednostek systemu ochrony zdrowia w powiecie tczewskim?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy do Szpitali Tczewskich S.A. ? m.in. 50 zestawów komputerowych z monitorami, czytniki kart chipowych, zestaw do prowadzenia wideokonferencji oraz sprzęt serwerowy. Wdrożony został również szpitalny system informatyczny, który umożliwi elektroniczny obieg dokumentacji medycznej. Przeprowadzone zostały także szkolenia personelu medycznego w kierunku obsługi nowego systemu informatycznego.

Projekt realizowany był w Partnerstwie z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską Iwona Łazarska oraz Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską Paweł Raczunas. Partnerzy w ramach projektu zakupili sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznymi monitorami dedykowanymi do radiologii.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu, jakim jest tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz poprawa dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych i wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych w jednostkach systemu zdrowia.

Dzięki realizacji projektu nastąpi podniesienie poziomu i jakości technicznej sprzętu informatycznego eksploatowanego przez placówkę. Bezpośrednie korzyści z wdrożenia projektu odniosą także pacjenci, którzy zyskają możliwość korzystania z nowych usług społeczeństwa informacyjnego.

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU