Niszczenie dokumentacji medycznej z lat 1998-1999

Dodano: 2020-06-05 12:26:58

OGŁOSZENIE

 Niszczenie dokumentacji medycznej z lat 1998-1999

 

Uprzejmie informujemy, iż planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalach Tczewskich S.A. w latach 1998-1999.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację do dnia 30 czerwca 2020 roku po uprzednim złożeniu wniosku w Dziale Statystyki Medycznej Szpitali Tczewskich S.A.
ul. 30-tego Stycznia 57/58 w Tczewie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, telefon 58777 67 20

 Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest 

w Dziale Kontraktowania i Rozliczeń - Sekcja Statystyki Medycznej.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

 Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU