Dofinansowanie projektu na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID?19

Dodano: 2020-09-10 09:50:22

Dofinansowanie projektu na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID?19

  Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna dołączyła do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu ?Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych? oraz zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID?19 w ramach Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na realizację Projektu w ramach dofinansowania Szpitale Tczewskie S.A. otrzyma kwotę 1 000 000,00 PLN. Kwota zostanie przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID?19, czyli zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych.

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU