2020-09-11 Informacja dla pacjentów - wstrzymanie wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych w Przychodni Rehabilitacyjnej, zawieszenie działania Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Dodano: 2020-11-09 15:26:16

INFORMACJA DLA PACJENTÓW


Uprzejmie informujemy pacjentów, żeod dnia 3.11.2020 wstrzymane zostało wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. 1 Maja 2 do odwołania !!

Zawieszone zostaje również działanie Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ? o kontynuacji leczenia lub nowych przyjęciach będziemy informować pacjentów indywidualnie.


Wszystkie skierowania złożone w Naszej Poradni zachowują ważność i będą realizowane po wznowieniu działalności.

Kolejność realizacji zostanie zachowana zgodnie z harmonogramem przyjęć skierowań.

Istnieje możliwość rezygnacji z kolejki oczekujących i odbioru skierowania po uprzednim umówieniu się z Rejestracją.


UTRZYMUJEMY DZIAŁANIE :

  • Poradni Rehabilitacyjnej

Nasi lekarze udzielają teleporad, łącznie z wystawianiem skierowań na zabiegi i zaopatrzenie ortopedyczne.

  • Ośrodeka Rehabilitacyjnej Dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

  • Rehabilitacji domowej

Objęci taką opieką mogą zostać osoby, które ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w Przychodnich.

Do realizacji tego świadczenia wymagane jest skierowanie :


  1. do Poradni rehabilitacyjnej z WYRAŻNYM zaznaczeniem, że skierowanie to dotyczy rehabilitacji domowej

    lub

  2. do Pracowni Fizjoterapii z WYRAŻNYM zaznaczeniem, że skierowanie to dotyczy rehabilitacji domowej


Rehabilitacja domowa obejmuje wizytę lekarską lub teleporadę , lub wizytę fizjoterapeutyczną oraz serię zabiegów w domu pacjenta. ( do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym ).


U W A G A !!!

KONTAKT Z REJESTRACJĄ

WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY

531-33-19 wewn. 128

lub

539 -784 -749

w godz. 8.00 ? 18.00


lub POD ADRESEM EMAILOWYM

EMAIL: fizjoterapia@szpitaletczewskiesa.pl


SKIEROWANIA I KORESPONDENCJĘ MOŻNA UMIESZCZAĆ

W SKRZYNCE KONTAKTOWEJ

UMIESZCZONEJ PRZY WEJŚCIU NR 2


SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU