Komunikat dotyczący organizacji odwiedzi w oddziałach szpitala

Dodano: 2021-10-14 13:16:32

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020r., poz. 849, z późn.zm.) kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. 
Mając na uwadze obecny stan epidemiologiczny, aktualne Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19, infrastrukturę Szpitala oraz bezpieczeństwo wszystkich pacjentów hospitalizowanych, w mocy pozostaje Zarządzenie Zarządu Szpitali Tczewskich S.A. dotyczące zakazu odwiedzin pacjentów przez osoby z zewnątrz, a ostateczną decyzję dotyczącą organizacji i warunków odwiedzin w oddziałach szpitala i u konkretnych pacjentów, każdorazowo podejmują ordynatorzy oddziałów lub osoby przez nich wyznaczone. 

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU