2022-07-14 Studia - Powiślańska Szkoła Wyższa - Wydział Nauk o Zdrowiu i inne

Dodano: 2022-07-14 15:58:32

Powiślańska Szkoła Wyższa - Wydział Nauk o Zdrowiu


Kwidzyn


Studia licencjackie


Pielęgniarstwo

- 6 semestrów, tryb stacjonarny,
- 2452 godzin zajęć teoretycznych –  odbywających się w czwartki, piątki, soboty, (sporadycznie niedziele),
- 2300 godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – realizacja wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb studentów pracujących.

Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

- sprawowania opieki pielęgniarskiej;
- pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- pomagania rodzinom i grupom społecznym;
- organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.


Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych

- 2 do 3 semestrów w zależności od profilu ukończonej szkoły pielęgniarskiej,
- od 1181 do 2439 godzin zajęć (ogółem),
- organizacja kształcenia praktycznego w ramach indywidualnego toku studiów,
- możliwość zaliczenia udokumentowanego stażu zawodowego na poczet kształcenia praktycznego.


Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

- sprawowania opieki pielęgniarskiej;
- pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- pomagania rodzinom i grupom społecznym;
- organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.


Ratownictwo Medyczne

- 6 semestrów,
- tryb stacjonarny, niestacjonarny,
- 3660 godzin zajęć,
- 960 godzin praktyki zawodowej.


Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności w zakresie:

- medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych,
- kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- medycyny ratunkowej,
- medycznych czynności ratunkowych,
- medycyny katastrof,
- medycyny sądowej,
- ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego.


Położnictwo

- 6 semestrów, tryb stacjonarny, poziom studiów: studia I stopnia
-  praktyczny profil studiów
-  Liczba godzin zajęć z nauczycielem – 2900, bez nauczyciela – 755
- praktyki zawodowe – 1200,

Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę i umiejętności medyczne:

- szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
- ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
- wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny (kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka),
- rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny,
- podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza,
- sprawować opiekę nad matką i noworodkiem,
- współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
- prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka.


Dietetyka

- 6 semestrów,
- studia stacjonarne,
- studia niestacjonarne,
- 3000 godzin ogółem, w tym 960 godzin praktyk zawodowych.


Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę i umiejętności medyczne:

-planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
-planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
-oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
-zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
-oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
-kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami higieny produkcji,
-oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
-organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.


Kosmetologia

- 6 semestrów
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne


Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę i umiejętności z zakresu:

- wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii leczniczej, upiększającej i pielęgnacyjnej,
- korzystania z profesjonalnych kosmetyków i aparatury najnowszych generacji,
- rozpoznawania składu kosmetyku i ustalania zastosowanie,
- współpracy z lekarzami dermatologami w przypadku pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
- profesjonalnej obsługi urządzeń przeznaczonych do zabiegów.


Studia magisterskie


Pielęgniarstwo

Studia adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia posiada profil praktyczny, który umożliwia dalszy rozwój naukowy konieczny do realizowania świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie.


Absolwent Kierunku Pielęgniarstwo II stopnia posiada:

- specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych,
- znajomość regulacji prawnych, norm etycznych oraz deontologii wykonywania zawodu;
- określać i wdrażać standardy profesjonalnej opieki,
- organizować i nadzorować pracę własną, zespołu pielęgniarskiego i opiekę pielęgniarską,
- wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne,
- rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie w trudnych sytuacjach,
- opracowywać założenia kadrowe,
- rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w specjalności i aktywnie w nich uczestniczyć,
- opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
- dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,
- opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny, jakości pielęgniarskiej.


Gdańsk


Studia licencjackie


Pielęgniarstwo

- 6 semestrów, tryb stacjonarny,
- 2452 godzin zajęć teoretycznych –  odbywających się w czwartki, piątki, soboty, (sporadycznie niedziele),
- 2300 godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – realizacja wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb studentów pracujących.

Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

- sprawowania opieki pielęgniarskiej;
- pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- pomagania rodzinom i grupom społecznym;
- organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.


Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych

- 2 do 3 semestrów w zależności od profilu ukończonej szkoły pielęgniarskiej,
- od 1181 do 2439 godzin zajęć (ogółem),
- organizacja kształcenia praktycznego w ramach indywidualnego toku studiów,
- możliwość zaliczenia udokumentowanego stażu zawodowego na poczet kształcenia praktycznego.

Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

- sprawowania opieki pielęgniarskiej;
- pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- pomagania rodzinom i grupom społecznym;
- organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.


Studia magisterskie


Pielęgniarstwo

Studia adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia posiada profil praktyczny, który umożliwia dalszy rozwój naukowy konieczny do realizowania świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie.

Absolwent Kierunku Pielęgniarstwo II stopnia posiada:

- specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych,
- znajomość regulacji prawnych, norm etycznych oraz deontologii wykonywania zawodu;
- określać i wdrażać standardy profesjonalnej opieki,
- organizować i nadzorować pracę własną, zespołu pielęgniarskiego i opiekę pielęgniarską,
- wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne,
- rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie w trudnych sytuacjach,
- opracowywać założenia kadrowe,
- rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w specjalności i aktywnie w nich uczestniczyć,
- opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
- dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,
- opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny, jakości pielęgniarskiej.


Toruń


Studia licencjackie


Pielęgniarstwo

- 6 semestrów, tryb stacjonarny,
- 2452 godzin zajęć teoretycznych –  odbywających się w czwartki, piątki, soboty, (sporadycznie niedziele),
- 2300 godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – realizacja wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb studentów pracujących.


Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

- sprawowania opieki pielęgniarskiej;
- pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- pomagania rodzinom i grupom społecznym;
- organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.


Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych

- 2 do 3 semestrów w zależności od profilu ukończonej szkoły pielęgniarskiej,
- od 1181 do 2439 godzin zajęć (ogółem),
- organizacja kształcenia praktycznego w ramach indywidualnego toku studiów,
- możliwość zaliczenia udokumentowanego stażu zawodowego na poczet kształcenia praktycznego.

Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

- sprawowania opieki pielęgniarskiej;
- pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- pomagania rodzinom i grupom społecznym;
- organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.


Studia magisterskie


Pielęgniarstwo

Studia adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia posiada profil praktyczny, który umożliwia dalszy rozwój naukowy konieczny do realizowania świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie.

Absolwent Kierunku Pielęgniarstwo II stopnia posiada:

- specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych,
- znajomość regulacji prawnych, norm etycznych oraz deontologii wykonywania zawodu;
- określać i wdrażać standardy profesjonalnej opieki,
- organizować i nadzorować pracę własną, zespołu pielęgniarskiego i opiekę pielęgniarską,
- wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne,
- rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie w trudnych sytuacjach,
- opracowywać założenia kadrowe,
- rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w specjalności i aktywnie w nich uczestniczyć,
- opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
- dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,
- opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny, jakości pielęgniarskiej.


Kościerzyna


Studia licencjackie


Pielęgniarstwo

- 6 semestrów, tryb stacjonarny,
- 2452 godzin zajęć teoretycznych –  odbywających się w czwartki, piątki, soboty, (sporadycznie niedziele),
- 2300 godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – realizacja wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb studentów pracujących.


Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

- sprawowania opieki pielęgniarskiej;
- pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- pomagania rodzinom i grupom społecznym;
- organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.


Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych

- 2 do 3 semestrów w zależności od profilu ukończonej szkoły pielęgniarskiej,
- od 1181 do 2439 godzin zajęć (ogółem),
- organizacja kształcenia praktycznego w ramach indywidualnego toku studiów,
- możliwość zaliczenia udokumentowanego stażu zawodowego na poczet kształcenia praktycznego.


Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

- sprawowania opieki pielęgniarskiej;
- pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- pomagania rodzinom i grupom społecznym;
- organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.Studia magisterskie


Pielęgniarstwo

Studia adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia posiada profil praktyczny, który umożliwia dalszy rozwój naukowy konieczny do realizowania świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie.


Absolwent Kierunku Pielęgniarstwo II stopnia posiada:

- specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych,
- znajomość regulacji prawnych, norm etycznych oraz deontologii wykonywania zawodu;
- określać i wdrażać standardy profesjonalnej opieki,
- organizować i nadzorować pracę własną, zespołu pielęgniarskiego i opiekę pielęgniarską,
- wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne,
- rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie w trudnych sytuacjach,
- opracowywać założenia kadrowe,
- rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w specjalności i aktywnie w nich uczestniczyć,
- opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
- dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,
- opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny, jakości pielęgniarskiej.


Powiślańska Szkoła Wyższa oferuje też:

Studia podyplomowe:

- Gerontologia i geriatria z podstawami zarządzania i opieki długoterminowej
- Zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia MBA

- MBA dla pielęgniarek i położnychPrzy współpracy ze Szpitalami Tczewskimi S. A. i Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA, Powiślańska Szkoła Wyższa utworzyła Tczewską Grupę Kliniczną, na przestrzeni której oferuje możliwość studiowania na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne.
 

 

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU