Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

jest to opieka nad pacjentami, którzy są niezdolni do samo opieki i samo pielęgnacji, po przebytej hospitalizacji, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają opieki pielęgniarskiej świadczonej w warunkach domowych.


Podstawą do objęcia opieką jest:

  • otrzymanie skierowania od lekarza POZ lub lekarza oddziału szpitalnego, wypełnionej skali Barthel, w której suma punktów nie może przekroczyć 40,

  • zgoda pacjenta na świadczenie usług pielęgniarskich w tym zakresie,

  • ksero dowodu osobistego

  • ksero ubezpieczenia zdrowotnego (leg. Emer/rent)


Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej udziela świadczeń cztery razy w tygodniu ( w dni powszednie) w godzinach między 8:00 – 20:00.

W przypadkach szczególnych, uzasadnione wizyty mogą być również realizowane w dni wolne od pracy i świąteczne.

 

Dokumenty do pobrania:

http://szpitaletczewskiesa.pl/public/upload/other/Opieka domowa 1.pdf

http://szpitaletczewskiesa.pl/public/upload/other/Opieka domowa 2.pdf

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU