Przetargi - 2 strona


Poprzednia
Tytuł postępowania OGŁOSZENIE SIWZ WYBÓR OFERT INFORMACJE
2018-09-04 - 10/PN/2018 - DOSTAWA LEKÓW, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, TESTÓW DO STERYLIZACJI, NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Treść ogłoszenia

SIWZ Wybór ofert

Zestawienie złożonych ofert

Odpowiedzi do zapytań

2018-08-31 - 09/PN/2018 - Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do wentylacji pacjenta w warunkach domowych

Treść ogłoszenia

SIWZ Wybór Ofert

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Odpowiedzi do zapytań

2018-08-22 - 08/PN/2018 - Usługa serwisu i konserwacji wraz z nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego Eskulap i Impuls dla Szpitali Tczewskich S.A.

Treść ogłoszenia

SIWZ Wybór ofert

Zestawienie złożonych ofert

Odpowiedzi do zapytań do postępowania

 

 

2018-08-03 - 07/PN/2018 - Dostawa leków, materiałów szewnych, testów do sterylizacji,
na potrzeby medyczne Zamawiającego

Treść ogłoszenia

SIWZ Wybór ofert

Zbiorcze zestawienie złożonych w terminie ofert

Odpowiedzi do zapytań do postępowania

Odpowiedzi do zapytań - aktualizacja

2018-06-19 - 06/PN/2018 - Usługi sukcesywnego przygotowywania i dostawy, przez siedem dni w tygodniu, całodobowego wyżywienia dla pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. z uwzględnieniem diet i kaloryczności

Treść ogłoszenia

SIWZ Wybór ofert

Zbiorcze zestawienie złożonych w terminie ofert

Odpowiedzi do zapytań

Odpowiedzi do zapytań - aktualizacja

2018-04-16 - 05/PN/2018 - DOSTAWA LEKÓW, MATERIAŁÓW SZEWNYCH, FOLII OPERACYJNYCH, OPATRUNKÓW,  TESTÓW DO STERYLIZACJI, TAŚM I SYSTEMÓW GINEKOLOGICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór ofert

Zbiorcze zestawienie złożonych w terminie ofert

Odpowiedzi do zapytań

Unieważnienie postępowania - częściowe

2018-04-09 - 04/PN/2018 - Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji i czyszczenia na sucho dla Szpitali Tczewskich S.A., w Tczewie

Treść ogłoszenia

SIWZ
Wybór Ofert

Zbiorcze zestawienie złożonych w terminie ofert

Odpowiedzi

2018-03-29 - 03/PN/2018 - Dostawa artykułów oraz sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Zamawiającego

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór Ofert


Zbiorcze zestawienie złożonych w terminie ofert

Odpowiedzi do zapytań

Odpowiedzi do zapytań - aktualizacja

 

2018-03-20 - 02/PN/2018 - Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zamawiającego

Treść ogłoszenia

SIWZ

Ponowny Wybór Ofert Pak. 15

Wybór ofert - UNIEWAŻNIENIE PAK. 15

Wybór ofert

Zbiorcze zestawienie złożonych w terminie ofert

Odpowiedzi do zapytań

2018-01-12 - 01/PN/2018-Dostawa rękawic niejałowych i jałowych na potrzeby Zamawiającego

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór ofert

Zbiorcze zestawienie złożonych w terminie ofert

Odpowiedzi do zapytań

2017-11-17 - 10/PN/2017 - Dostawa zestawu do zabiegów laparoskopowych z oprzyrządowaniem i akcesoriami oraz systemem ogrzewania pacjenta na potrzeby Zamawiającego 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór ofert

Zbiorcze zestawienie złożonych w terminie ofert

Odpowiedzi do zapytań

2017-10-10 - 09/PN/2017 - Ogłoszenie postępowania - 09/PN/2017 - Rozbudowa systemu informatycznego Eskulap wraz z dostawą sprzętu i infrastruktury informatycznej na potrzeby Zamawiającego, dofinansowana z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 ? ?Rozwój systemów informatycznych Szpitali Tczewskich S.A. w celu poprawy funkcjonowania jednostek systemu ochrony zdrowia w powiecie tczewskim?

Treść ogłoszenia ZMIANA

Treść ogłoszenia

SIWZ Zmiana

SIWZ

Wybór ofert

Zbiorcze zestawienie złożonych w terminie ofert

Odpowiedzi do zapytań

Informacja - zmiana w SIWZ i Ogłoszeniu

2017-07-11 - 08/PN/2017 - Ogłoszenie postępowania - Usługa serwisu i konserwacji wraz z nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego Eskulap i Impuls dla Szpitali Tczewskich S.A.

Ogłoszenie - zmiana

Treść ogłoszenia

SIWZ - zmiana

SIWZ

Wybór ofert

Zbiorcze zestawienie złożonych w terminie ofert

Informacja - zmiana w SIWZ i ogłoszeniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

Odpowiedzi do zapytań

2017-07-11 - 07/PN/2017 - Ogłoszenie postępowania - Świadczenie usług transportu w zakresie przewozu pacjentów dializowanych na dializoterapie, na obszarze obsługiwanym przez Stację Dializ, mieszczącą się na terenie Zamawiającego, w Tczewie, przy ulicy 30 Stycznia 57/58

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  

Treść Ogłoszenia

SIWZ - ZMIANA 

 

SIWZ

Wybór ofert

 Zbiorcze zestawienie złożonych w terminie ofert

Odpowiedzi do zapytań - Aktualizacja 1 

Odpowiedzi do zapytań


INFORMACJA-ZMIANA W OGŁOSZENIU I SIWZ

2017-06-22 - 06/PN/2017 - Ogłoszenie postępowania - Usługi sukcesywnego przygotowywania i dostawy, przez siedem dni w tygodniu, całodobowego wyżywienia dla pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. z uwzględnieniem diet i kaloryczności

Treść ogłoszenia

SIWZ
Wybór Ofert

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie

Odpowiedzi do zpytań - Aktualizacja 2

Odpowiedzi do zapytań - Aktualizacja 1

Odpowiedzi do zapytań

2017-05-08- 05/PN/2017 - Ogłoszenie postępowania - Dostawa leków, materiałów szewnych, folii operacyjnych, opatrunków, testów do sterylizacji, taśm i systemów ginekologicznych oraz pozostałych artykułów na potrzeby medyczne zamawiającego

Treść ogłoszenia

SIWZ
WYBÓR OFERT

Korekta - zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi do zapytań

2017-04-07- 04/PN/2017 - Ogłoszenie postępowania - Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji i czyszczenia na sucho dla  Szpitali Tczewskich S.A., w Tczewie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Treść Ogłoszenia

ZMIANA SIWZ

 

 

SIWZ

Wybór ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi do zapytań - aktualizacja

Odpowiedzi do zapytań

INFORMACJA - ZMIANA W SIWZ I OGŁOSZENIU 

2017-04-05- 03/PN/2017 - Ogłoszenie postępowania - Dostawa artykułów oraz sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Zamawiającego

Treść Ogłoszenia
SIWZ WYBÓR OFERT

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi do zapytań

2017-03-17- 02/PN/2017 - Ogłoszenie postępowania - Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zamawiającego

 

Treść Ogłoszenia
SIWZ WYBÓR OFERT

Odpowiedzi do zapytań

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH W T

Poprzednia

SZPITALE TCZEWSKIE

ul. 30-go Stycznia 57/58
83-110 Tczew

MAPA DOJAZDU